KB956     Koornpakhuis, koetshuis, schuur.   Huisnr. I-68. Erfpacht heer van Katwijk

1627     Gebouw, dwars [16K57]
1662-1673     Willem Cornelisse Cryn heeft een erfpacht van de heer van Katwijk van fl. 0-5-0. [n7 nr99, erfpacht]
1674-1706     Cornelis Willem Veldman kinderen. [n7 nr99, erfpacht]
1707-1723     C. Boers. [n7 nr99, erfpacht]
1724-...     Willem Rijnsent. [n7 nr99, erfpacht]
...-1747     Willem van der Zwart. [n7 nr99, erfpacht]
1748-1795     Willem Vlieland. [n7 nr99, erfpacht]
1796     Willem Vlieland weduwe. [n7 nr99, erfpacht]
1797-1823     Willem Vlieland erven. [n7 nr99, erfpacht]
1824-1837     Jan Cornelisz. Varkevisser. De erfpacht is gevestigd op een koetshuis in het Veereind nr. I-68, vroeger geweest zijnde een koornpakhuis. Kadasternummer B 956. [n7 nr99, erfpacht]
1832     Jan Cornelisz. Varkevisser, bouwman. Schuur en erf. [n12, kadaster]
1838-1858     Jan Varkevisser. [n7 nr99, erfpacht]
1851     Jan Cornelis Varkevisser, een koetshuis en erf. Huisnr. I-68, kadaster B956. [n27 9-1722]
1859-1885     Nicolaas Haasnoot. [n7 nr99, erfpacht]
1886-1909     C. Haasnoot. [n7 nr99, erfpacht]
1910-1921     Jac Meyer Jz. [n7 nr99, erfpacht]