KB952-54     Grutterij, tapperij.   Verponding 27  Erfpacht heer van Katwijk

1627     Gebouw [16K57]
...     Emont Albertse heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van  fl. 1-0-0 = fl. 1,00 op een grutterij aan het Veereinde. Later kadasternummer B 952-954, daarna B 1555.  [n7* nr92, erfpacht]
...-1692     Cornelis van Rhijn Crimpe.  [n7* nr92, erfpacht]
1693-...     Huig Cornelis van Rhijn.  [n7* nr92, erfpacht]
...   Gerrit van Dinge.  [n7* nr92, erfpacht]
...-1721     Wijnand Rijmering.  [n7* nr92, erfpacht]
1722-1747     Jan Gerrit Sparwer.  [n7* nr92, erfpacht]
1748-1787     Hendrik van Staveren.  [n7* nr92, erfpacht]
1762     Verkoop. [n26 15-f160]
1787   Klaas Poorter koopt  van Hendrik van Staveren, zoon van wijlen Pieter van Staveren, een huis. Verponding 27. [n26 15-f160]
1788-1822     Klaas Poorter.  [n7* nr92, erfpacht]
1823-1829     Klaas Groen.  [n7* nr92, erfpacht]
1829     Klaas Groen neemt een hypotheek op een grutterij met huis, erf, laan, koeie- en paardestalling, pakhuis en wagenhuis (samen met KB949). [n24 5056-1779]
1830-...     Dirk Groen.  [n7* nr92, erfpacht]
1832     Dirk Groen, olieslager te Koog aan de Zaan. Grutterij, erf, schuur en tuin.  [n12, kadaster]
1834     Dirk Groen. Wagenhuis en pakhuis, voorheen twee woonhuizen met daarin een kelder, kelderkamertje, regenbak en een beschoten zolder. Dirk Groen. [n24 5062-2489]
...-1877     Pieter van Mijgaarden.  [n7* nr92, erfpacht]
1878-1921     Daniel Koelewein.  [n7* nr92, erfpacht]
1882     Cornelis van Egmond. Tapperij  (van Arend van Zuylen?).  [n13]
19..     Foto. [n28]