KB949-50     Grutterij, Huis, Schapenhok. Verponding 26  Erfpacht heer van Katwijk

1627     Vier gebouwen. [16K57]
1667-1677     Pieter Pieterse Verkade heeft erfpachten van de heer van Katwijk op een erf van  fl. 1-8-0 en fl. 1-10-0 voor zijn tuintje,  voor deze genaamd het schapenhok. Samen fl. 2-18-0 = fl. 2,90. Later kadasternummer B 949-950. [n7* nr91, erfpacht]
1678-...     Jan Zwaneveld. [n7* nr91, erfpacht]
...-...     Pieter Palenstein. [n7* nr91, erfpacht]
...-1706     Willem van Geld. [n7* nr91, erfpacht]
1707-...     Klaas van der Plas. [n7* nr91, erfpacht]
1716     Simon van Berkhout van Lis koopt van wijlen Claas van der Plas een vanouds vermaarde grutterij. [n25 52-14sept]
...-...     Simon van Berkhout. [n7* nr91, erfpacht]
...-...     Cornelis Romijn. [n7* nr91, erfpacht]
....-1723     Pieter van Staveren. [n7* nr91, erfpacht]
1723     Pieter van Staveren koopt van Cornelis Romijn, grutter, een huis en erf zijnde een grutterij met schuur, wagenhuis, paardestal, mole, stenen en lopend werk enz. [n26 4-f117]
1724-1787     Hendrik van Staveren. Aan de erfpacht wordt het tuintje van  fl. 1-10-0 bijgevoegd. [n7* nr91, erfpacht]
1787   Klaas Poorter koopt  van Hendrik van Staveren, zoon van wijlen Pieter van Staveren, een grutterij. Verponding 26. [n26 15-f160]
1788-1822     Klaas Poorter. [n7* nr91, erfpacht]
1821     Klaas Groen koopt van Maria Hullenborg, weduwe van Klaas Poorters, een gruttersnering. [n24 5053-1161, 5072-1161]
1823-1829     Klaas Groen. [n7* nr91, erfpacht]
1829     Klaas Groen neemt een hypotheek op een grutterij met huis, erf, laan, koeie- en paardestalling, pakhuis en wagenhuis (samen met KB954). [n24 5056-1779]
1830-1840     Dirk Groen. [n7* nr91, erfpacht]
1832     Dirk Groen, olieslager te Koog aan de Zaan. Huis, erf en tuin.  [n12, kadaster]
1834     Een grutterij, ook mede voorheen kaakberg, B949, 950 en B948. [n24 5062-2489]
1841-1879     Pieter van Mijgaarden. [n7* nr91, erfpacht]
1878     De erfpacht is geplitst in 2 delen:  [n7* nr91, erfpacht]
1906     Foto van de achterzijde van nr. 75. [n28]
1957     Foto. Achterzijde nr. 77 vanaf de tuin. [n28]
1976     Foto's van de achterzijde van nr. 75 van het zuiden en het noorden. Van der Waaij, graanmaaalderij. [n28]
1971     Foto. [n28]
1979     Foto van de zijkant van nr 75 in de steeg. [n28]

Erfpacht 1    nr. 91a
1878-1881     C. van Meijgaard, een erfpacht van fl. 2,00.  [n7* nr91, erfpacht]
1882     Corn. H. van Meijgaard, grutter [n13]
1882-1886     Aal... van der Gust een erfpacht van fl. 1,20 en W.C. Uyttenbroek een erfpacht van fl. 0,80.  [n7* nr91, erfpacht]
1887-...     Aal... van der Gust en P. v.d. Bosch.  [n7* nr91, erfpacht]
...-1903     A. Zuyderduyn.  [n7* nr91, erfpacht]
1904-1921     F. Kuyt weduwe.  [n7* nr91, erfpacht]

Erfpacht2    nr. 91b
1878-1892     Albertus v.d. Gust, een erfpacht van fl. 0,90.  [n7* nr91, erfpacht]
1882     Albert van der Gust [n13]
1893-1908     C. Langeveld.  [n7* nr91, erfpacht]
1909-1913     J. de Kluyser te Hilversum.  [n7* nr91, erfpacht]
1914-1919     P. v.d. Waay.  [n7* nr91, erfpacht]

1979     Gemeente koopt van Van der Waay en splist het perceel in twee delen:

Rijnstraat 75 en 77   Westelijk deel aan de Rijnstraat
1980-heden(2014)    L. C. Bouhuys koopt van de gemeente en restaureert het pand, waarbij beide huizen worden samengevoegd.. Huis, tuin en garage.

Veereinde 16    Oostelijk deel aan de Rijn.
198..    Gemeente Katwijk verkoopt en wordt bebouwd met een nieuw huis.