KB947  (KB946-948)     Grutterij? kaakberg? huizen.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Twee gebouwen. [16K57]
1821     Pieter Slootweg erven. [n24 5053-1161bel]
1832     Pieter Slootweg, broodbakker. 2 Huizen, erf, tuin en bleekveld. [n12, kadaster]
1845     Gijsbertus van der Leeuwen.  [n7* nr58bel]
1882     H. Lammen weduwe. 2 huizen. [n13]

KB948
1669-1675     Klaas Cornelisse van Berendrecht heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-10-0 = fl. 0,50 op een grutterij aan het Veereinde. Later kadasternummer B 948.  [n7* nr104, erfpacht]
1676-1706     Jan Klaasz. van Berendrecht.  [n7* nr104, erfpacht]
1707-1775     Jan van de Velde.  [n7* nr104, erfpacht]
1776-1782     Jacobus van de Velde.  [n7* nr104, erfpacht]
1783-1794     Hendrik van Staveren.  [n7* nr104, erfpacht]
1795-1822     Klaas Poorters.  [n7* nr104, erfpacht]
18...     Op deze grond heeft vroeger een kaakberg gestaan.  [n7* nr104, erfpacht]
1823-1830     Klaas Groen.  [n7* nr104, erfpacht]
1831-...     Dirk Groen.  [n7* nr104, erfpacht]
1834     Dirk Groen. Perceel B 948. Samen met B949-950 genoemd een grutterij ook mede voorheen kaakberg. [n24 5062-2489]
...-1880     Pieter van Mijgaarden.  [n7* nr104, erfpacht]
1881-1882     C. Kruyt.  [n7* nr104, erfpacht]
1883-1921     A. Zuiderduyn.  [n7* nr104, erfpacht]
1971     Foto. [n28]