KB942-944     Huis Hoogkamer.   Huisnr. I-59, -60, -61. Erfpacht heer van Katwijk

1627     Twee gebouwen. [16K57]
1822     Johannes Roodhuyzen koopt een huis en erf, vanouds genaamd Hoogkamer. [nr24 5053-1376]
1832     Johannis Roodhuyzen, timmerman. Huis, erf en tuin. [n12, kadaster]
1840     Justus Cornelisz. de Best, meestertimmerman, koopt van erven Jan Roodhuyzen, meestertimmerman, een huis, schuur, tuin en erf, nr. 59 en 60, kadaster B944. Belend: noord de gemene weg, oost zogenaamd Nest,  zuid Johannes v.d. Leeuw, west de Voorstraat. [n24 5092-187]

Erfpacht 1
...-1677     Amerik Floris heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-10-0 = fl. 0,50. Later kadasternummer B 943-944. [n7 nr100, erfpacht]
1678-1723     Huibert Mees en Jacob Ewouts. [n7 nr100, erfpacht]
1724-1777     Luyker van der Valk weduwe. [n7 nr100, erfpacht]
1778-1790     Luyker van der Valk erven. [n7 nr100, erfpacht]
1791-1822     Splinter Meurs. [n7 nr100, erfpacht; n25 55-21mei1790]
1823-1840     Johannes Roodhuyzen. De erfpacht is per jaar fl. 50. [n7 nr100, erfpacht]
1841-1846     Splinter Meurs. [n7 nr100, erfpacht]
1846     De erfpacht is gevestigd op de grond van een afgebroken huis en is nu gevoegd bij het huis van Justus de Best (erfpacht 3). Het afgebroken huis heeft gestaan achter het huis van de erfpacht  nr. 103 (erfpacht 2), waarbij de erfpacht nr. 106 (KB915) ook hierbij getrokken is, hoezeer van deze laatste erfpacht terecht door Cornelis van der Jagt wordt betaald. [n7 nr100, erfpacht]
1847-1889     Justus de Best. [n7 nr100, erfpacht]
1890-1921     K. Haasnoot Nz.. [n7 nr100, erfpacht]

Erfpacht 2    B 943
...-1676     Hendrik Pieters van Tol heeft een erfpacht van de heer van Katwijk van fl. 0-9-0  Later kadasternummer B 943. [n7 nr103, erfpacht]
1677-1702     Pieter Sande. [n7 nr103, erfpacht]
1703-1727     Jan Simons Zwaan. [n7 nr103, erfpacht]
1728-1783     Jan van der Voort. [n7 nr103, erfpacht]
1784-1806     Jan van der Voort weduwe. [n7 nr103, erfpacht]
1807-1831     Mathijs van der Boog. [n7 nr103, erfpacht]
1832-1921     Gelijk aan erfpacht 1. [n7 nr103, erfpacht]
18...  De erfpacht is gevestigt op kadasternummer B 943. Op deze grond, liggend aan de hoek-zuidzijde van het Veerend, heeft een huis gestaan dat in ongeveer 1820 was afgebroken en met het daarachter liggende perceel erfpacht nr. 100  (erfpacht 1) is verenigd, samen met  nr. 58 (erfpacht 3).

Erfpacht 3    B 944
..-1809     Willem Blom heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl.0,225. Later kadasternummer B 944.  [n7 nr58, erfpacht]
1810-1822     Splinter Meurs.  [n7 nr58, erfpacht]
1823-1840     Johannes Roodhuyzen.  [n7 nr58, erfpacht]
1832   Johannis Roodhuyzen, timmerman. Huis, erf en tuin. [n12, kadaster]
1841-1889     Justus de Best. Huis en erf aan het Veereind nr. I-59, -60, -61. Belend in 1845: noord de grond van een afgebroken huis daaraan getrokken, de weg naar het oude veer, oost een lijweg, zuid Gijsbertus van der Leeuwen, west de Voorstraat.  [n7 nr58, erfpacht]
1882   Justus de Best, timmerman. Huis "Hoogkamer" nr. I-61. [n13]
1890-1921    K Haasnoot Nz..  [n7 nr58, erfpacht]