KB913     Bokkinghang.  Verponding 43 en 14, huisnr. I-54

1627     Twee gebouwen. [16K57]
1769     Laatste verkoop voor 1799. [n19]
1799     Lysbet van der Plas, weduwe van Amerik Cornelisz. Schaap, verkoopt aan Dirk Dirksz. Kuyt te Katwijk Zee een huis, erf en bokkinghang, belast met een erfpacht van 20 stuivers per jaar aan de Universiteit van Leiden voor fl. 700. Verponding 43 en 14. Belend: oost de Rijn, zuid het Veereind, west Bastiaan Dirkz. Vooys [KB915 ?], noord een gemeen slop. [n19]
1828     Dirk Leendertsz. Parlevliet koopt bij openbare verkoop de latere kadasternummers B 913, 914. [n19; notariele boedelscheiding 24-11-1868]
1832     Dirk Leendertsz. Parlevliet, koopman. Bokkinghang. Kadasternummer B 913 [n12, kadaster]
1854     Dirk Leendertsz. Parlevliet, een bokkinghang, bos en hakhout. Huisnr. I-54. Kadasternummer B 913, 914. Waarde fl. 900. [notariële boedelscheidingen  30-10-1854 en 24-11-1868]
1868     Bastiaan Parlevliet, turfschipper, erft van zijn vader Dirk Leendertz. Parlevliet een bokkinghang, bos en hakhout. Huisnr. I-54. Kadasternr. B 913, 914. Waarde fl. 900. [notariele boedelscheiding 24-11-1868]
1882     Bokkinghang en schuur. [n13]
~1890     Foto. [n28]