KB885-887     Huis.   Huisnr. II-163. Erfpacht heer van Katwijk

~1325     Misschien bewoning, gezien het aardewerk in een kuil. [n23 huis E]
~1375     Aanleg van een stenen beerkelder. Waarschijnlijk waren de bewoners dus welvarend. [n23]
~1440     Aanleg van een stenen beerkelder achter op het perceel. Wellicht stond hier nog een huis F. [n23]
1627     Twee gebouwen. [16K57]
...-1677     Van Boekhorst weduwe heeft een erfpacht van fl. 1-15-0 = fl. 1,75 van de Heer van Katwijk op een erf aan het Veereinde. Later kadasternummer B 885. [n7* nr54, erfpacht]
...-1702     Jan Jansen van Roon. [n7 nr54, erfpacht]
...-1722     Krijn Hoogkamer. [n7 nr54, erfpacht]
1723-1783     Gerrit van Biesen. [n7 nr54, erfpacht]
1730     Jacob van der Peet koopt van zijn zwager Cryn Pietersz. Hoogkamer een boerenwoning, erf, hooibergen en schuren voor fl. 600, belast met een erfpacht van 20 stuivers en 15 stuivers van de Heer van Katwijk. Belend: oost Hereweg, zuid Dirk Reyere Moerkerken, west Achterweg, noord Jan Rippe van Leeuwen en jan van der Meer. [n25 51-1feb1730, 5-f67v]
1737     Willem Dirksz. Moerkerken verkrijgt door ruiling met Jacobus van der Peek een huis en erf en fl.100, belast met een erfpacht van 20 stuivers en 15 stuivers van de Heer van Katwijk. Verponding 88. Waarde volgens de 40e penning fl. 700. Belend: noord Jan Rippe van Leeuwen [KB888], strekkend van de straat tot de Achterweg,  zuid het geruilde huis van Willem Dirksz. Moerkerken [KB884]. [n25 5-f241v]
1784-1785     Gerrit van Biesen weduwe. [n7 nr54, erfpacht]
1786-1799     Jan Roodhuizen. [n7 nr54, erfpacht]
1800-1819     Ary van Du.... [n7 nr54, erfpacht]
1820-1840     Johannes Roodhuizen. [n7 nr54, erfpacht]
1832     Johannes Roodhuyzen, timmerman. Huis, erf, schuur, boomgaard en bleekveld. [n12, kadaster]
1840     Erfelijke toewijzing van een huis, schuur, tuin en erf aan het Schulp- of Veereinde. Huisnr. 163, kadaster B885-887. [n24 5092-179]
1841-1849     Arie Roodhuizen. [n7 nr54, erfpacht]
1850-1854     Huibrecht van Ockenburg. [n7 nr54, erfpacht]
1855-1905     Dirk Haasbroek. [n7 nr54, erfpacht]
1882     Arie van der Horst, wagenmaker. Huis nr. II-163. [n13]
1906-1921     J. de Liefde. [n7 nr54, erfpacht]
~1930     Foto, met travaille. [n28]