KB882, 878-879     Huis, herberg de Oranjeboom, kolfbaan, winkel.   Huisnr. II-160. Erfpacht heer van Katwijk

~1300     Bouw van een huis met stenen fundering. De achtermuur van Rijnstraat 68 staat nog steeds op deze fundering. [n23 huis A]
~1350     Het huis wordt naar achteren 13,5 m uitgebouwd, inclusief een traptoren met beerkelder. Het huis had dus minstens een verdieping. Verder is gevonden glas in lood en daklei. Een tuinmuur werd gebouwd naar de Achterweg. Het waren dus zeer welvarende bewoners. [n23]
1627     Twee gebouwen. [16K57]
...-1669     Arie Leendertz. van Staveren heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-15-0.. [n7 nr98, erfpacht]
1670-1675     Huibert Huig van der Bent. [n7 nr98, erfpacht]
1676-...     Pieterse van Seereken. [n7 nr98, erfpacht]
1779     Bol weduwe? [KB884bel]
...-1747     Jan Rappard van Leeuwen. [n7 nr98, erfpacht]
1748-1795     Jan van der Vaart weduwe. [n7 nr98, erfpacht]
1779     Johannes van der Gugten? [KB884bel]
1782     Johannes van der Gugten weduwe? [KB884bel]
1796-1801     Johanna van der Meulen. [n7 nr98, erfpacht] [n25 51-1797
1797     Johannes van der Gugten weduwe? [KB884bel]
1802-1809     Hendr. van der Meulen. [n7 nr98, erfpacht]
1810-1826     Jan Hendrikz. Dorrepaal. [n7 nr98, erfpacht]
1824     Cornelis Wassenaar koopt van Jan Dorrepaal de herberg "Oranjeboom". [n13 109]
1824     Schietgezelschap koopt van Jan Dorrepaal een huis in de Klappermansteeg (KB881?). [n13 109]
1827-1845     Cornelis Wassenaar. [n7 nr98, erfpacht]
1832     Cornelis Wassenaar, tapper. Huis, erf, schuur, tuin en kolfbaan. [n12, kadaster]
1846     De erfpacht staat op een huis en erf in het Veereind nr. II-160, vanouds de herberg de Oranjeboom en nu een winkelhuis, kadasternummer B 882. [n7 nr98, erfpacht]
1846-1852     Gijsbertus de Smit. [n7 nr98, erfpacht]
1853-1861     Jacob Kobus. [n7 nr98], erfpacht
1862-1867     Hednrik Otto K..del. [n7 nr98, erfpacht]
1868-1872     Hendrik ..iks. [n7 nr98, erfpacht]
1873-1884     Hendrik van 't Woud. [n7 nr98, erfpacht]
1885-1895     Johannes Haasnoot. [n7 nr98, erfpacht]
1882   Joh. Haasnoor. Caf? met kolfbaan nr. II-160. [n13]
1896-1921     A. Zuyderduyn. [n7 nr98, erfpacht]
~1915     Foto. [n28]