KB850-852     Huis.   Verponding 71. Erfpacht Kerk en heer van Katwijk.  Rijksmonument

1627     Gebouw. [16K57]
1759     Hr. Pieter Boers heeft een erfpacht van de Kerk van Katwijk. De baron van Wassenaar koopt van de kerk deze erfpacht van fl. 1-6-0 = fl. 1,30 op een huis, verponding 71. Later kadasternummer B  850-852 en daarna B 850-851, 1578. [n7 nr25, erfpacht]
1775-1783     Hr. Pieter Boers. [n7 nr25, erfpacht]
1784-1809     Pieter Willem Boers. [n7 nr25, erfpacht]
1810-1815     S. Kros. [n7 nr25, erfpacht]
1811     Nieuwbouw. [n20]
1816-1824     S. Kros weduwe. [n7 nr25, erfpacht]
1825-1870     Gerardus Oorthuis. [n7 nr25, erfpacht]
1832     Gerardus Oorthuys , Huis, erf en boomgaard. [n12, kadaster]
1871-1880     Gijsbertus de Smit. [n7 nr25, erfpacht]
1881-1914     F.A.O. de Riddder, burgemeester. [n7 nr25, n13]
1882     Gijsb. de Smit. Huis. [n13]
~1905     Foto. De Ridder, burgemeester. [n28]
1915-1921     J.K. de Waal. [n7 nr25, erfpacht]
1961     Aangebouwd de achterste bovenverdieping met plat dak en balustrade. [n20]
2012     Gert Jan en Leo Spierenburg, broers. [n20]