KB847-849, 805bis     Herenhuis.   Huisnr. II-135. Erfpacht heer van Katwijk.  Rijksmonument

1627     Gebouw. [16K57]
1732     Pieter Boers. Verponding van fl.7. [n21]
1741     Nieuwbouw door Mr. Pieter Boers.  [n13 103]
1747     Boers weduwe heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van  fl. 0-12-0 en koopt bij fl. 0-6-0 en (later?) fl. 1-16-0. Dan samen fl. 2-14-0. Later kadasternummer B 847-849. [n7 nr93, erfpacht]
...-1795    Hendrik van Staveren. [n7 nr93, erfpacht]
1796     Hendrik van Staveren weduwe. [n7 nr93, erfpacht]
...      De erfpacht staat op een herenhuis en erf in de Voorstraat of het Schulpend, nr. II-135. [n7 nr93, erfpacht]
1797-1799     Binke Karel Boers. [n7 nr93, erfpacht]
1800-1803     Willem Cornelis Boers, oud-pensionaris van Leiden,  koopt van Mr. Pieter Boers. [n7 nr93, erfpacht. n21]
1802     Inventarisbeschrijving. [n21; n24 5046-73/74]
1804-1850     Hendrik Westerbaan (1770-1848) koopt voor fl.20.500 de woning en het tegenoverliggende koetshuis aan de Rijn van Willen Boers. [n7 nr93, erfpacht. n21]
1818      Groot huis met achter buitenzicht met laan tot over de Wassenaarse weg. Met een koepel aan de Rijn met een plein tegenover het perceel. [n24 5050-890]
1832   Hendrik Westerbaan Cz, koopman. Huis, tuin en lustplaats. [n12, kadaster]
1851-1858     Johanna Theodora Westerbaan, weduwe van Hendrik Westerbaan Wz.. [n7 nr93, erfpacht]
1859-1872     Jan Hendrik Berckenkamp Dz., turfschipper en raadslid, koopt in 1860 [n7 nr93, erfpacht. n12]
1873-1891     O. baron van Wassenaar van Katwijk koopt het huis en het koetshuis aan de Rijn in 1874. De erfpacht is daarna door confusie teniet gedaan [n7 nr93, erfpacht. n12]
1882   Otto, baron van Wassenaar en Katwijk. Bewoner S. Crommelin, secretaris. Huis en lustplaats. [n13]
1900-1938     Huurder H.M. Hueting (1870-1941), dokter. [n21]
1938-1964     Huurder H.M. Hueting, zoon van dokter H.M. Hueting. [n21]
~1950     Foto van de tuin, gezien vanaf de Wassenaarseweg. [n28]
196..     De tuin wordt ingekort voor de bouw van de Willem van Veenschool. [n21]
1964     H.M. Hueting koopt van A.L.F. baronesse van Wassenaer. [n21]
1972     De tuin wordt ingekort voor de aanleg van de Huetingstraat. [n21]
1976     H.M. Hueting. [n21] doet de dokterspraktijk over aan de zijn zoon H.M. Hueting jr. [n21]
2004     De dokterspraktijk verhuist naar de Wilbert. [n21]
Heden (2014)     H.M. Hueting. [n21]

zie ook   [n13 103]