KB814-816     Huis.   Verponding 57. Erfpacht Kerk en heer van Katwijk

1627     Twee gebouwen. [16K57]
1759     Gerrit de Vries heeft een erfpacht van de Kerk van Katwijk. De baron van Wassenaar koopt van de kerk deze erfpacht van fl. 1-10-0 = fl. 1,50 op een huis, verponding 57. Later kadasternummer B 816 en daarna B 1634. [n7 nr7, erfpacht]
1776     Wijnanda Franken. [n7 nr7, erfpacht]
1776-1786     Anna Chatarina Root. [n7 nr7, erfpacht]
1787-1804     Jan Blonkenburg. [n7 nr7, erfpacht]
1805-1814     Aart de Jong. [n7 nr7, erfpacht]
1815-1819     Aart de Jong weduwe. [n7 nr7, erfpacht]
1820-1830     Jan Blonkenburg. [n7 nr7, erfpacht]
1831-1853     Jan Blonkenburg erven. [n7 nr7, erfpacht]
1832   Jan Blonkerburg, landbouwer. Huis, erf, tuin en boomgaard. [n12, kadaster]
1854-1879     ...lis van Paridon. [n7 nr7, erfpacht]
1880-1921     Arie van Paridon. [n7 nr7, erfpacht]
19...     Piet Verhoog
~1900     Foto vanuit het zuiden [n28]
~1900     Foto van de bovenzijde, vanuit het huis van notaris van Riessen (KB996). [n28]
~1905     Foto. [n28]
~1907     Foto vanuit het zuiden[n28]
195...     Marie Verhoog-Vlasman en dochter Neeltje Verhoog. Boerderij. [n20]
1971     Nieuwbouw Rijnstraat 10 en 12 (twee onder ??n kap ). [n20]