KB793     Huis, bakkerij.   Verponding 129. Erfpacht Kerk en heer van Katwijk

1627     Erf. [16K57]
1759     Splinter Meurs heeft een erfpacht van de Kerk van Katwijk. De baron van Wassenaar koopt van de kerk deze erfpacht van fl. 2-0-0 = fl. 2,- op een huis, verponding 129. Later kadasternummer B 793. [n7 nr18, erfpacht]
1775-1782     Willem Meurs, bakker (...-1782)  [n7 nr18, erfpacht; n13 103]
1783-1790     Jan Woltering  [n7 nr18, erfpacht]
1791     Cornelis Plokker. [n7 nr18, erfpacht]
1792-1841     Jakob Jansz..Varkevisser (1777-1853). [n7 nr18, erfpacht; n13 103]
1832     Jacob Varkevisser, broodbakker. Huis en erf. [n12, kadaster]
1842-1846     Willem Noolekamp. [n7 nr18, erfpacht]
1847     Maarten van der Boon. [n7 nr18, erfpacht]
1848-1850     Jan van Parijs. [n7 nr18, erfpacht]
1851     Bern. Johz. Fokker. [n7 nr18, erfpacht]
1853-1868     Diederik Coenraad Berckenkamp. [n7 nr18, erfpacht]
1869-1880     Teunis Haak. [n7 nr18, erfpacht]
1881-1892     J. den Broeder. [n7 nr18, erfpacht]
1882     Bakkerij. [n13]
1893-1894     A. Zuyderduin. [n7 nr18, erfpacht]
1894     A. Spijker. [n7 nr18, erfpacht]
1895-1902     N.van Rhijn. [n7 nr18, erfpacht]
1903-1921     P. B..kker. [n7 nr18, erfpacht]
2014     Bekker, aannemer. Werkplaaats