KB724     Huis.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Erf. [16K57]
1832     Gereformeerde diaconie-armen van Katwijk aan de Rijn. Huis en erf. [n12, kadaster]
1864     Heer van Katwijk geeft een erfpacht uit aan Gerret Zuyderduyn van fl. 0,40 op de perceel grond ten noorden van de straatweg naar Katwijk aan Zee, kadaster nummer B 724. [n7 nr150, erfpacht]
1864-1885     Gerrit Zuyderduyn. [n7 nr150, erfpacht]
1886-1889     W.J. Pape. [n7 nr150, erfpacht]
1890-1898     ... Haasnoot en co. [n7 nr150, erfpacht]
1900     De erfpacht is afgekocht. [n7 nr150, erfpacht]