KB653-655     Huis.   Verponding 150. Erfpacht Kerk en heer van Katwijk

1627     Twee kleine gebouwen?. [16K57]
1759     Hendrik Schuerman weduwe heeft een erfpacht van de Kerk van Katwijk. De baron van Wassenaar koopt van de kerk deze erfpacht van fl. 1-10-0 = fl. 1,50 op een huis, verponding 150, later kadasternummer B 653 en daarna B 1659. [n7 nr13, erfpacht]
1776-1777     Hendrik Schuerman weduwe. [n7 nr13, erfpacht]
1778-1794     David van der Ploeg. [n7 nr13, erfpacht]
1795     Geesterenius weduwe. [n7 nr13, erfpacht]
1796-1802     C.J. van Roijen. [n7 nr13, erfpacht]
1803-1845     Arend Prins. [n7 nr13, erfpacht]
1832     Arend Prins, koopman. Huis, erf, schuur, boshakhout en boomgaard. [n12, kadaster]
1846-1851     Gezusters de Munnick. [n7 nr13, erfpacht]
1852-1876     Gijsbertus de Smit. [n7 nr13, erfpacht]
1877-1900     H.B. van Rhijn. [n7 nr13, erfpacht]
1882     Huurhuis. [n13]
1901-1921     G.B. Werther. [n7 nr13, erfpacht]
19..     Luchtfoto's van Kerkstraat  52, 5456  [n28]