KB652     Huis.   Verponding 29, Huisnr III-220a. Erfpacht Kerk  en heer van Katwijk

1627     Gebouw. [16K57]
1759     Simon van Biesen heeft een erfpacht van de Kerk van Katwijk. De baron van Wassenaar koopt van de kerk deze erfpacht van fl. 0-7-0 = fl. 0,35 op een huis, verponding 29, later kadasternummer B 652 en daarna B 1895. [n7 nr15, erfpacht]
1776-1789     Simon van Biesen  [n7 nr15, erfpacht]
1790-1792     Jacob den Haen  [n7 nr15, erfpacht]
1793-1800     Jacob den Haen weduwe  [n7 nr15, erfpacht]
1801-1839     Andries van Zegwaard  [n7 nr15, erfpacht]
1832     Andries van Zegwaard. Huis en erf. [n12, kadaster]
1840-1845     Andries van Zegwaard erven  [n7 nr15, erfpacht]
1846-1862     Gerrit Spierenburg  [n7 nr15, erfpacht]
1863-1921     Jan van Kuyeren  [n7 nr15, erfpacht]
1882     Joh. van Kuyeren, melkboer. Huisnr III-220a. [n13]
19...     Foto van nr. 58. [n28]