KB649-651     Huis, Bank.   Erfpacht Kerk en heer van Katwijk

1627     Gebouw. [16K57]
1763     Simon van Biesen heeft een erfpacht van de Kerk van Katwijk. De baron van Wassenaar koopt van de kerk deze erfpacht van fl. 1-10-0 = fl. 1,50 op een huis, later kadasternummer B 650-651. [n7 n32, erfpacht]
1776-1789     Simon van Biesen. [n7 n32, erfpacht]
1786     Bouw van een Bank van Lening. [n13 87]
1790-1792     Jakob de Haan. [n7 n32, erfpacht]
1793-1800     Jakob de Haan weduwe. [n7 n32, erfpacht]
1801-1839     Andries van Zegwaard, pandjesbaas. [n7 n32, erfpacht;  n13 87]
1832     Andries van Zegwaard. Huis, erf, tuin, boshakhout en bleekveld. [n12, kadaster]
1840-1862     Gemeente Katwijk. [n7 n32, erfpacht]
1863     Einde van de Bank van Lening. [n13 87]
1863-1872     Hendrik Willem Baak. [n7 n32, erfpacht]
1882     J. v. Delft weduwe. Huurder W.K. vam Marion. Huis. [n13]
1873-1883     Elisabeth van Marion, weduwe van Jan van Delft. [n7 n32, erfpacht]
1884-1885     N. Haasnoot Kz. [n7 n32, erfpacht]
1886     Hier overlijd dokter K. Plantenga. [n13, erfpacht]
1886-1892     .... Haasnoor Nz. [n7 n32, erfpacht]
1893-1919     J. Varkevisser . [n7 n32, erfpacht]
~1905     Foto van de noord-oostzijde, na de knik. [n28]
1920-1921     R.K. kerkbestuur. [n7 n32, erfpacht]
19...     Luchtfoto. [n28]
2014     Gebouw van 1786. [n13 87]