KB622     Huis, lijnbaan.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Twee gebouwen. [16K57]
...     Jan Aalbertse Bijsan heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 0-3-0 = fl. 0,15 op een lijnbaan. Later kadasternummer B 1496.  [n7* n114, erfpacht]
...-1668     Willem Dirksz. Blankenburg erven.  [n7* n114, erfpacht]
1669-1721     Kleutert te Leiden.  [n7* n114, erfpacht]
1722-1747     Cornelis Westerbaan.  [n7* n114, erfpacht]
1748-1777     Cornelis Westerbaan weduwe.  [n7* n114, erfpacht]
1778-1797     Cornelis Westerbaan.  [n7* n114, erfpacht]
1798-1834     Hendrik Westerbaan.  [n7* n114, erfpacht]
1818    Door vermeerdering van grond aan de lijnbaan tot aan de weg van Katwijk aan Zee is de erfpacht vermeerderd tot  fl. 1-0-0.  [n7* n114, erfpacht]
1832    Hendrik Westerbaan, koopman. Huis, erf, schuur en lijnbaan. [n12, kadaster]
1835-1858     N. van Beestingh.  [n7* n114, erfpacht]
1859-1861     J. Cazans.  [n7* n114, erfpacht]
1862     Johannes Hendrekers I..ink.  [n7* n114, erfpacht]
1863-1891     Otto Baron van Wassenaar van Katwijk. De erfpacht  is daarna door confusie teniet gedaan. [n7* n114, erfpacht]
-1915     Foto. Baron van Wassenaar van Katwijk school [n28]