KB1165-1166     Molen "de Gerechtigheid".   Leen van de graaf van Holland.   Voor het molenaarshuis: zie KB1006

Omdat de molen onderdeel is van het ambacht, een huur heeft met kapoenen en maaldwang, is het  waarschijnlijk dat de molen oorspronkelijk onderdeel was van de Hof Valkenburg [n4].

1340->1648   Graaf van Holland beleent de ambachtheerlijkheid van Valkenburg (en Katwijk), waaronder een molen aldaar. In 1340:  beleent aan de Burggraaf van Leiden, gemeen met ver. Justine, zolang zij op de standaard staat. [n8 nr106]
1561   Heer van Wassenaar verhuurt de molen met het huis aan Cornelis Pietersz. voor 213P 16S inclusief capoenen. De onkosten waren in 1650 178P 3S 3p. [n16 112]
1602   Maerten Barentsz. is de molenaar. [n15 106]
1623   Barent Maertensz. de Swart is de molenaar. [n15 106]
1627   Molen. [16K57]
1632   Elisabeth Cornelisdr. van Duyndam, weduwe van Barent Maertensz. de Swart, is de molenaar. [n15 108]
1740   Hendrik van der Muele bouwt een nieuwe stellingkorenmolen. [n15 108, gevelsteen, n20]
1775     Verkoop van de korenmolen [n25 51-17juli]
1778     Verkoop van de molen [n25 51-12aug; nr25 54-25nov]
...-1824   Willem Oudshoorn is de molenaar. [n15 108]
1824-1847   Marinus Johannes Burgersdijk neemt de molen over van zijn schoonvader Willem Oudshoorn. [n15 108; n24 5054-1512]
1832     Marinus Johannes Burgersdijk, koornmolenaar. Molen en tuin. [n12, kadaster]
~1905     Foto. [n28]
~1950     Foto. Woning aan de voet van de molen. [n28]
1963   De molen wordt door brand zwaar beschadigd. [n15 108]
1965   Gemeente Katwijk koopt de molen en  restaureert de molen in 1968. [krant, n15 108]