KB1158-1161     Bokkinghangen   Erfpacht heer van Katwijk

1749     De Heer van Katwijk geeft een erfpacht uit van fl. 8-0-0 op 12R land waarop gebouwd mag worden een bokkingrokerij of stang en daarachter een mot of spaanderhuis, onder beschreven condities.  [n7 nr69, erfpacht]
1753     De Heer van Katwijk geeft een erfpacht uit van fl. 6-16-0 op 38R land. Met beschijving en condities.  [n7 nr69, erfpacht]
1761     De Heer van Katwijk geeft een erfpacht uit van fl. 1-0-0 op land in 't Zand. Met beschijving en condities.  [n7 nr69, erfpacht]
1776-1783     Gerrit Rhijne Varkevisser en Cornelis Cornelisz Duivenbode hebben de drie bovenstaande erfpachten van de Heer van Katwijk samen fl. 15-16-0 = fl. 15,80. Later kadasternummer B 1158-1161.  [n7 nr69, erfpacht]
1784-1786     Teunis Varkevisser.  [n7 nr69, erfpacht]
1787-1802     Gerrit Varkevisser.  [n7 nr69, erfpacht]
1803-1821     Ary Nijgh.  [n7 nr69, erfpacht]
1822-1845     Ary Nijgh erven.  [n7 nr69, erfpacht]
1845     De erfpacht moet gesplitst worden op Leendert Az. Nygh, nu F.E. Meerburg, Klaar Overduyn, erven Dirk van der Holst en Ary Pz. Spaanderman.  [n7 nr69, erfpacht]
1846-1854     F.E. Meerburg.  [n7 nr69, erfpacht]
1855-1865     F.E. Meerburg erven.  [n7 nr69, erfpacht]
1866-1875     Adriaan van Rhijn.  [n7 nr69, erfpacht]
1876     De erfpacht is gesplitst in 3 delen:.  [n7 nr69, erfpacht]
~1900     Foto vanaf het zuiden langs de Rijn. [n28]

Erfpacht 1
1876-1881     Adriaan van Rhijn een erfpacht van fl. 7,50.  [n7 nr69, erfpacht]
1882-1921     Rijnlandsche Stoomtram Maatschappij.  [n7 nr69, erfpacht]

Erfpacht 2    nr. 69a
1876-1886     Van Doorn... erven een erfpacht van fl. 4,00.  [n7 nr69, erfpacht]
1887-1919     Abr. Hoogenwoning.  [n7 nr69, erfpacht]

Erfpacht 3
1876-1888     Leendert Plug een erfpacht van fl. 4,00.  [n7 nr69, erfpacht]
1889-1892     P. Durieux, P. Guyt en J. Hus Lz. [n7 nr69, erfpacht]
1893     P. Durieux en A. Hus.  [n7 nr69, erfpacht]
1894     erfpacht gesplitst in twee delen:  [n7 nr69, erfpacht]

Erfpacht 3a   nr. 69b
1895-1921     P. Durieux.  [n7 nr69, erfpacht]

Erfpacht 3b   nr. 69c
1894-1919     J. Minnee neemt de erfpacht over van A. Hus.  [n7 nr69, erfpacht]
1919     J. Minnee koopt de erfpacht af voor fl. 50,00.  [n7 nr69, erfpacht]

Erfpacht 4   B 1160
...-1661     Jacob Gijsse van Tol  heeft een erfpacht van de heer van Katwijk van fl. 1-0-0 = fl. 1,00 op een bokkinghang aan de Rijnweide. Later kadasternummer B 1160.  [n7* nr83, erfpacht]
1662-1675     Bankras Matthens Santbergen.  [n7* nr83, erfpacht]
1676-...     Cornelis Huyberts.  [n7* nr83, erfpacht]
...-1747     Cornelis Rhijnse.  [n7* nr83, erfpacht]
1748-1782     Aeltjes Mathijsse van der Oever, weduwe van Olivier Schaap.  [n7* nr83, erfpacht]
1783-1819     Jacob Varkevisser.  [n7* nr83, erfpacht]
1820-1827     Hendrik van der Holsh weduwe erven.  [n7* nr83, erfpacht]
1828-1831     Dirk van der Holsch.  [n7* nr83, erfpacht]
1832-1852     Dirk van der Holsch erven.  [n7* nr83, erfpacht]
1853-1873     J. Schaddee van Dooren.  [n7* nr83, erfpacht]
1874-1876     Cornelis en Vries Schaddee van Dooren.  [n7* nr83, erfpacht]
1877-1894     Cornelis Schaddee van Dooren.  [n7* nr83, erfpacht]
1895     De erfpacht is vervallen (aan A. Hooogeweg?).  [n7* nr83, erfpacht]