KB1104-1115     Huis Bydorp, Wilbert.   Leen en erfpacht heer van Katwijk

1627     Erf. [16K57]
~1750     Gravure. [n28]
<1866     H. Salomon Huygens, gurgemeester, voor fl. 11.000. [n30 72]
1866     St. Willibrord college koopt Bijdorp van H. Salomon Huygens, burgemeester, voor fl. 11.000. [n30 72]
~1900     Foto van huize Bydorp. [n28]
~1920     Foto van de tuinmuur en poort van Bydorp (kadaster B1105). [n28]
~1950     Foto van 4 huizen op de plaats van de vroegere stal. [n28]
~1950     Foto van een huisje rechts van huize Bydorp

Leen 1   544R land
1616     Jacosb Jansz. van Assendelft te Leiden heeft in leen van de heer van Katwijk 544R land ten oosten van Katwijk omtrent de heerlijkheid 't Zand (door Maerten Maertensz. Peeck, volgens een verklaring van zijn zoon Maerten Maertensz. Peeck de jonge in 1928). Belend:  noord Symon Joostensz., zuid de nieuwe watering die naar het huis 't Zand loopt, west de achterwetering van de nieuw getimmerde huizen. [n14 242]
1628     Claes Jacobsz. van Assendelft krijgt het leen met 55R land (overdracht door Simon Joostensz.). [n14 242]
1629     Boudewijn Cornelisz. de Bije krijgt het leen. [n14 242]
1650     Adriaan Boudewijsnz. de Bije krijgt het leen. Belend: noord Van der Clant, zuid de Zantlaan, west de achterweg. [n14 242]
1663     Boudewijn de Bije krijgt het leen. Belend: noord en oost Maria van Reygersbergen, vrouwe van Katwijk. [n14 242]
1677     Adriaen Boudewijnsz. de Bije te Cadix in Spangne krijgt het leen. [n14 242]
1682     Willem van Liere, heer van beide Katwijken krijgt het leen. Belend: noord, oost en zuid Willem van Liere. [n14 242]
1707     Jkhr. Willem van Liere, heer van beide Katwijken en 't Zand, krijgt het leen. [n14 242]
1724     Willem van Liere heeft het leen. [n14 242]
1738     Jacoba Josina Isabella, barones van Wijke, gehuwd met Frederik Hendrik baron van Wassenaar, krijgt het leen. [n14 242]

Erfpacht 1     erfpacht nr. 97
1611     Erfpachten uitgegegeven in het Zand.. Later zal de erfpacht nr. 97 bestaan uit zeven delen van tesamen fl. 85-3-12, kadasternummer B 1104-1114. Er is ook en conflict geweest over de oude Achterweg. [n7 nr97, erfpacht]
1708     In erfpacht uitgegeven 42R grond voor fl. 4-5-0.
1776-1777     Hr. Agent van Smitsbergen. [n7 nr97, erfpacht]
1778-1783     Simon Hogeveen. In 1779 ook in erfpacht uitgegeven een stukje land tusssen zijn plaats en de Zandlaan, op de raaing van de scheisloot van 't Starrebos voor fl. 5,00. [n7 nr97, erfpacht]
1784-1790     Willem Cornabe... [n7 nr97, erfpacht]
1791-1796     Maria Wesselana Cliffort Kok. Van deze erfpacht is 1/3 afgesplitst naar erfpacht nr. 115 (erfpacht 3). [n7 nr97, erfpacht]
1797-1806     Adriana Helena van Loo. [n7 nr97, erfpacht]
1807-1822     Rhijn Varkevisser. [n7 nr97, erfpacht]
1823-1828     Jacobus van der Peltz. [n7 nr97, erfpacht]
1829-1839     Marinus Zeewold. [n7 nr97, erfpacht]
1832   Marinus Zeewold. Huis, erf, stal, schuur, tuin, bleekveld, boshakhout en vijver. [n12, kadaster]
1840-...     Buchner. [n7 nr97, erfpacht]
...-1867     G. Salamon. [n7 nr97, erfpacht]
1868-1909     Firma Villefort, later de naam gewijzgd naar St. Willibrordus stichting. [n7 nr97, erfpacht]
1909     De erfpacht is afgekocht. [n7 nr97, erfpacht]

Erfpacht 2     erfpacht nr. 110
1637     De erfpacht is gesplitst en stond toen op een erf  waarop een klein huisje van Aaltje van Bolle, voor fl. 3-0-0. Later kadasternummer B 1402, de grond van een huis gestaan hebbend in het Zand getrokken bij de buitenplaats Bijdorp. [n7 nr110, erfpacht]
1729     Isak ..arer.... [n7 nr110, erfpacht]
1747     Juffrouw Westerbaan. [n7 nr110, erfpacht]
1776-1795     An..ai Catharina Westerbaan. [n7 nr110, erfpacht]
1796     Anthonis Rodriques. [n7 nr110, erfpacht]
1797-1808     A. van Remmelenbek. [n7 nr110, erfpacht]
1809-1822     R. Varkevisser. [n7 nr110, erfpacht]
1823-1828     Jacobus van der Feltsz. [n7 nr110, erfpacht]
1829-1839     Marinus Zeewold. [n7 nr110, erfpacht]
1840-1909    Gelijk aan erfpacht 1. [n7 nr110, erfpacht]

Erfpacht 3     erfpacht nr. 115
1794-1808     A. van Bemmelen krijgt van de heer van Katwijk in erfpacht 1/3 van erfpacht nr. 97 (erfpacht 1) van  fl. 26-14-10 = fl. 26,73. Behoort tot later kadasternummer 1104-1114. [n7 nr115, erfpacht]
1809-...     P. Jansen. [n7 nr115, erfpacht]
...-1822     R. Varkevisser. [n7 nr115, erfpacht]
1823-1909     Gelijk aan erfpacht 1. [n7 nr115, erfpacht]

Erfpacht 4     erfpacht nr. 85
1708     Claudius ..ornier.. krijgt van de heer van Katwijk een erfpacht van fl. 14-0-0 op 120R land waarop later het huis van dhr. Zeewold staat. Later kadasternummer B 1402-1403. [n7 nr85, erfpacht]
1723     Steenlak. [n7 nr85, erfpacht]
1776-1790     David van der Ploeg. [n7 nr85, erfpacht]
1790-1791     Simon Banning Clifford Kok. [n7 nr85, erfpacht]
1791-1921     Gelijk aan erfpacht 1. [n7 nr85, erfpacht]