KB1100-1103     Huis, Wilbert.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Gebouwen. [16K57]
1611-1660     Pieter Simons Zack krijgt een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 8-0-0 op 65,5R. Later kadasternummer B 1100-1103. [n7 nr107, erfpacht]
1660-1680     Cornelis Jansen. [n7 nr107, erfpacht]
1681-1693     Weijman van Duekel. [n7 nr107, erfpacht]
1694-1699     Wouter Stol. [n7 nr107, erfpacht]
1700-1728     Dirk Cornelisse Noorduin. [n7 nr107, erfpacht]
1729-1779     Cornelis Wigge Vooys. [n7 nr107, erfpacht]
1780-1821     Cornelis Vooys. [n7 nr107, erfpacht]
1828-1829     Cornelis Vooys weduwe. [n7 nr107, erfpacht]
1829     Cornelis Vooys erven. [n7 nr107, erfpacht]
1830-1876     Wiggert en de weduwe van Jacob Vooys. [n7 nr107, erfpacht]
1832   Wiggert Vooys en consorten. Huis, erf, tuin, boomgaard en bleekveld. [n12, kadaster]
1877-1909     Firma Villevort en cons. Later is de naam gewijzgd in St. Willebrord stichting. [n7 nr107, erfpacht]
1909     De erfpacht is afgekocht. [n7 nr107, erfpacht]
~1910     Foto. [n28]