KB1097-1099     Huis, Wilbert.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Erf. [16K57]

Erfpacht 1
1611     De heer van Katwijk geeft een erfpacht uit van fl. 8-0-0.  [n7 nr109. Dit is waarschijnlijk B 1098, zie erfpachten 2 en 3]
1670-1699     Kapitein Scherel. [n7 nr109, erfpacht]
1700-1705     Jan Koggenol. [n7 nr109, erfpacht]
1706-1729     Willem Westerbaan. [n7 nr109, erfpacht]
1730-1785     Hendrik Westerbaan. [n7 nr109, erfpacht]
1786-1808     Maria Westerbaan. [n7 nr109, erfpacht]
1809-1828     ... Heytter. [n7 nr109, erfpacht]
1829-1837     Cornelis en Willem Westerbaan. [n7 nr109, erfpacht]
1832   Cornelis Westerbaan, huis, erf, tuin en boshakhout. [n12, kadaster]
1837-1839     C.L. Baron van Wijkersloot. [n7 nr109, erfpacht]
1840-1852     Franciscus Jacoba van Vree.  [n7 nr109, erfpacht]
1853-1909     Villevort en cons. Later is de naam gewijzgd in St. Willebrordus stichting. [n7 nr109, erfpacht]
1909     De erfpacht is afgekocht. [n7 nr109, erfpacht]

Erfpacht 2
1611     Jabob van Wetteren krijgt een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 8-0-0 op 35,75R. [n7 nr109. De oppervlak is gelijk aan B 1097]
1660-1699     Kapitein Scherel. [n7 nr109, erfpacht]
1700-1921    Gelijk aan erfpacht 1. [n7 nr109, erfpacht]

Erfpacht 3
1749     Hendrik Westerbaan krijgt een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 8-0-0 op 139R grond, gelegen achter zijn huis, sluitende aan de plaats van de heer van Katwijk. [n7 nr109. De oppervlak is gelijk aan B 1099]
1749-1921    Gelijk aan erfpacht 1. [n7 nr109, erfpacht]