KB1094     Huis, Wilbert.   Erfpacht heer van Katwijk

1611     Jan Adriaanse. van Berendrecht krijgt een erfpacht van de Heer van Katwijk. [n7 nr105, erfpacht]
1627     Gebouw. [16K57]
166..    Kapitein Scherel. [n7 nr105, erfpacht]
...     Jacoba Claass voor een deel. van de erfpacht van fl. 1-10-0 = fl. 1,50. Later kadasternummer B 1094. Het andere deel wordt bij de plaats van de heer (van Katwijk) getrokken. Een ander deel van fl. 4-0-0 wordt vermeld bij erfpacht nr. 71. [n7 nr105, erfpacht]
...     Vooys. [n7 nr105, erfpacht]
1776-1783     Teunisje Sijmonsz. Vooijs. [n7 nr105, erfpacht]
1784-1785     Jan Cornelis Vooys. [n7 nr105, erfpacht]
1786-1795     Bastiaan Kruijt. [n7 nr105, erfpacht]
1796-1810     Bastiaan Kruijt weduwe. [n7 nr105, erfpacht]
1811-1820     Maarten Kruijt. [n7 nr105, erfpacht]
1821-1839     Jan Cornelisz Nonnekes. [n7 nr105, erfpacht]
1832   Jan Cornleisz. Nonnekes, huis en erf. [n12, kadaster, erfpacht]
1840-1852     Franciscus Jacobus van Vree.  [n7 nr105, erfpacht]
1853-1909     Villifort. Later de naam veranderd in St. Willibrordus stichting.  [n7 nr105, erfpacht]
1909     De erfpacht is afgekocht.  [n7 nr105, erfpacht]

Of:
1808     Mr. Willem Bilderdijk. [n30 67]
1833     Mgr. Van Wykersloot koopt voor het St. Willibrordcollege voor verhuur aan de leraar L. Robbe. He huis wordt opgeknapt. [n30 67]
1855    Uitbouw tot Kleinenburg, zie verbouwingen. [n30 67]