KB1083-1084     Huis, Wilbert.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Gebouw. [16K57]
...     Een erfpacht van de Heer van Katwijk is gesplitst in 3 delen, waarvan de weduwe van Johammes Dorrepaal had fl 1-0-0 (nr. 66) en naderhand fl.1-10-0 (nr. 67?) alsmede Pieter van der Mark fl. 1-10-0 (nr. 68?), tesamen fl. 4-0-0. Dit totaal moet zeker fl. 3-0-0 zijn in verband  ... met nr.67 waarbij schijnt gevoegd te zijn nr. 86, vermoedelijk het deel van Pieter van der Mark (KB1081)
1779     Johannes Dorrepaal weduwe heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 1,00, later fl. 1,00, in het Zand. Later kadasternummer B 1083-1084.  [n7 nr66, erfpacht]
1780-1783     Jan Dorrepaal.  [n7 nr66, erfpacht]
1784-1796     Lysbet Overvoorden.  [n7 nr66, erfpacht]
1797-1807     Greetje Overvoorden.  [n7 nr66, erfpacht]
1808-1809     Geertje Dorrepaal.  [n7 nr66, erfpacht]
1810-1835     Jacobus de Klein.  [n7 nr66, erfpacht]
1832   Jacobus de Kleyn, kleermaker. Huis, erf en tuin. [n12, kadaster]
1836-1853     Jacobus de Klein erven.  [n7 nr66, erfpacht]
1854-1869     Jacobus de Klein jr. erven. [n7 nr66, erfpacht]
1870-1909     Firma Villefort. Daarna de naam veranderd in St. Willebrordus stichting. [n7 nr66, erfpacht]
1909     De erfpacht is afgekocht..  [n7 nr66, erfpacht]
~1930     Foto.  [n28]