KB1081-1082     Huis.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Twee gebouwen. [16K57]
...     Een erfpacht van de Heer van Katwijk is gesplitst, waarvan nu weduwe van Johannes Dorrepaal twee delen van fl. 1-10-0, samen fl 3-0-0. Naderhand ook erfpacht nr. 67 en het deel van Pieter van der Mark erfpacht nr. 68 schijnt verenigd te hebben. Zie ook KB1084-nr. 66. [n7 nr67-68, erfpacht]
1779-1780     Johannes Dorrepaal weduwe. De erfpacht staat op twee huizen in het Zand naast de laan over de Stenen brug. E?n van deze huizen moet vroeger tot tuin gemaakt zijn, waarop nu de stal staat. Later kadasternummer B 1081-1082.  [n7 nr67/68, erfpacht]
1781-1800     Jan Dorrepaal.  [n7 nr67-68, erfpacht]
1801     Jan Dorrepaal weduwe.  [n7 nr67-68, erfpacht]
1802-1821     Elisabeth Honert.  [n7 nr67-68, erfpacht]
1822-1824     J.A. Uitenhagen de Mesk.  [n7 nr67-68, erfpacht]
1825-1870     Diederik Coenraad Berckenkamp.  [n7 nr67-68, erfpacht]
1832   Diederik Coenraat Berkenkamp, ...schipper. Huis, pakhuis, erf en tuin. [n12, kadaster]
1871-1877     Klaas van Delft.  [n7 nr67-68, erfpacht]
1878-1893     Pieter de Wit.  [n7 nr67-68, erfpacht]
1894-1906     Ibeltje Hos, weduwe van P. de Wit.  [n7 nr67-68, erfpacht]
1906    Erfpacht gesplitst in 2 delen:  [n7 nr67-68, erfpacht]
~1900     Foto. [n28]

Erfpacht 1
1906-1921     J.W. Kobus, erfpacht van fl.2,00  [n7 nr67, erfpacht]

Erfpacht 2
1906     C. de Wit, erfpacht van fl.1,00  [n7 nr68, erfpacht]