KB1075-1079     Kleine spinbanen, huis.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Twee gebouwen. [16K57]
1776-1794     Martijntje van der Kerf, weduwe van Simon van Bouten, heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk. Later kadasternummer B 1076-1079.  [n7 nr59, erfpacht]
1794-1821     Jacob Spaanderman.  [n7 nr59, erfpacht]
1822-1838     Jacob Spaanderman erven.  [n7 nr5, erfpacht9]
1832   Jacob Spaanderman weduwe. Huis, erf, tuin en boomgaard. [n12, kadaster]
1839-1843     Hendrik Joh. Knijff.  [n7 nr59, erfpacht]
1844-1866     Cornelis Schoorel.  Huis, erf en tuin, vroeger de kleine spinbanen, gelegen in het Zand op de hoek van de Laan tegenover de stenen brug. Belend: noord Cornelis Schoorel (1071-1074), oost Jacobus van Vree, zuid een laan van de ambachtheer, west de Rijn. [n7 nr59, erfpacht]
1867-1886     Klaas Plantenga.  [n7 nr59, erfpacht]
1882   Corn. van Delft. Huis. [n13]
1887-1891     D.L. de Hoog.  [n7 nr59, erfpacht]
1892-1921     G. van der Does.  [n7 nr59, erfpacht]
19...     Foto. [n31]