KB1058  (KB1057-1059)     Huis.   Huisnr. I-28. Erfpacht heer van Katwijk

1627     Gebouw. [16K57]
1747     Jannetje Binnendijk weduwe van Joahn Dorrepaal heeft drie erfpachten van de Heer van Katwijk van fl. 1-0-0,  fl. 0-10-0, fl. 0-3-0 samen 1-13-0 = fl. 1,55. Later kadasternummer B 1057-1059. [n7 nr76, erfpacht]
1748-1800     Klaas Kellenaar. [n7 nr76, erfpacht]
1801-1823     Lambert de Kok. [n7 nr76, erfpacht]
1824-1840     Dirk van der Rhijde. [n7 nr76, erfpacht]
1832     Dirk van der Rhijde, landbouwer te Rijnsburg. Huis, erf en tuin. [n12, kadaster]
1840     Johannes Roodhuyzen, meestertimmerman, een erfelijke toewijzing van een huis, schuur, tuin en erf in het Zand. Kadaster B1057. Belend: noord Dirk Hoek (KB1055), oost R.K. instituut (KB1140).  [n24 5092-179]
1840-1895     Johannis van der Leeuw. De erfpacht staat op een huis en erf in het Zand nr. 28. [n7 nr76, erfpacht]
1882   Willem Spierenburg, landbouwer. Huis. [n13]
~1890     Foto. [n28]