KB1054-1056     Huis.   Huisnr. I-29. Erfpacht heer van Katwijk

1627     Gebouw. [16K57]
1660     De erfpacht van de Heer van Katwijk op 100,5R erf  is gesplitst in delen. Later kadasternummer B 1051-1056. (een ander deel is KB1051-1053) [n7 nr65, erfpacht]
1701-1721     Tobias Bastiaan Nonnekes heeft een erfpacht van de Heer van Katwijk van fl. 3-6-12 = fl. 3,335 op een woonhuis nr. I-29.  [n7 nr65, nr 88, erfpacht]
1722-1747     Paulus Tobias Nonnekes.  [n7 nr65]
1748-1776     Dirk Dorrepaal.  [n7 nr65]
1777-1786     Cornelis Dorrepaal en Jacob Goverts, ieder de helft van de erfpacht.  [n7 nr65, erfpacht]
1787-1788     Gerrit Duindam en Hendrik Hagenstein.  [n7 nr65, erfpacht]
1789-1803     Gerrit Duindam, beide delen van de erfpacht weer samengevoegd.  [n7 nr65, erfpacht]
1804-1805     Gerrit Duindam erven.  [n7 nr65, erfpacht]
1806-1818     P. van Daalen.  [n7 nr65, erfpacht]
1819-1848     Dirk Hoek.  [n7 nr65, erfpacht]
1832     Dirk Hoek, koopman. Huis, erf en tuin. [n12, kadaster]
1849-1870     Jan Hendrik Berkenkamp.  [n7 nr65, erfpacht]
1871     Lammaert van Pes.  [n7 nr65, erfpacht]
1872-1882     Willem Spierenburg.  [n7 nr65, erfpacht]
1882   Dani..l van Rijn, mandenmaker (huuurder?). 2 huurhuizen. [n13]
1883-1887     G. van Bossein.  [n7 nr65, erfpacht]
1888-1903     F. Kuyt.  [n7 nr65, erfpacht]
~1890     Foto. [n28]
1904-1907     A. Korpershoek.  [n7 nr65, erfpacht]
1907     De erfpacht is afgekocht.  [n7 nr65, erfpacht]
1957     Foto. [n28]
2014     J.W. Korpershoek.