KB1045     Huis, erf en bokkinghang.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Erf. [16K57]
...-1793     Barend den Houter heeft een erfpacht van de  Heer van Katwijk an fl. 2-0-0 op een huis, erf en bokkinghang in het Zand nabij de oude Vliet. Later kadasternummer B 1045-1046. [n7 nr73, erfpacht]
1794-1803     Pieter Jansz. Nijgh. [n7 nr73, erfpacht]
1804-1806     Pieter Jansz. Nijgh weduwe. [n7 nr73, erfpacht]
1807-1839     Pieter Jansz. Nijgh erven. [n7 nr73, erfpacht]
1832   Arie Pietersz. Nijgh, koopman. Huis, erf en bokkinghang. [n12, kadaster]
1840-1848     P. Isak Dagevos. [n7 nr73, erfpacht]
1849-1855     Jan de Best. [n7 nr73, erfpacht]
1856-1871     Thomas Verloop. [n7 nr73, erfpacht]
1872-1888     Nicolaas Haasnoot. [n7 nr73, erfpacht]
1882   Cornelis Zuyderduyn (huurder?). Huurhuis. [n13]
1889-1907     C. Zuyderduin. [n7 nr73, erfpacht]
1907     De erfpacht is afgekocht voor fl. 62,50. [n7 nr73, erfpacht]
~1950     Foto. [n28]