KB1039-42     Huis.   Leen heer van Katwijk

1616     Simon Joostensz. krijgt in leen 2M land dat hij gepacht had in de heerlijkheid 't Zant. Belend: noord de Vliet, oost en zuid de heer van Wassenaar, west de achterweg van de heer van Wassenaar. Dit leen wordt later gesplits in drie delen. [n14 243]
1627     Drie gebouwen. [16K57]
1656     Simon Joostenz. van der Clant heeft in leen een huis en erf, een deel van voorgaande leen. [n14 243A]
1657     Jacob Simonsz. van der Clant, bleker, krijgt het leen. Belend: noord de Vliet, zuid Rochus Jansz. tuinman (KB1043-44). [n14 243A]
1664     Jan Jansz. Hoochlandt, onmondig, krijgt het leen van 60R (oom Claes Jeroensz. en voogd Lodewijk Keth te Rijnsburg). Zijn vader houdt op het leen 500 gulden als deel van de koopsom. Belend: oost de vrouwe van Katwijk, zuid Lipsius tuinman (KB1043-44). [n14 243A]
1669     Jan Jansz. Hoochlandt heeft het leen. [n14 243A]
1697     Haesje- en Petronella Jans Hogelandt krijgen het leen, behalve de lijftocht van hun moeder Catharina van Taerlinck. [n14 243A]
1718     Willem, baron van Liere, heer van Katwijk en 't Zand, krijgt het leen van Haesje Jans Hogelandt, gehuwd met Cornelis Andriesz. Bensvelder. Het is huis is gesloopt en aan de plantage van de heer van Katwijk gevoegd. [n14 243A]
1738     Jacoba Josina Isabella, barones van Wijkle, gehuwd met Frederik Hendrik baron van o.a Wassenaar en Katwijk krijgt het leen. Belend: noord bij de Kwakel. [n14 243A]
1832     Jop Vis, koopman. Huis, erf en tuin. [n12, kadaster]
1882     Arie van den Eijkel, landbouwer. Huis en schuren. [n13]
~1900     Foto langs de Vliet. Boerderij Dirk vander Gugten, later Gerrit Verdoes. [n28]
1957     Foto. [n28]