KB1011-1014     Bokkinghang.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Weiland. [16K57]
1756     De Heer van Katwijk geeft in erfpacht aan Cornelis Ameriksz. Schaap voor  fl. 10-0-0 een 100R land aan de Rijndijk, zijnde 14R lang vanaf de Rijndijk tot de Rijn  en ruim 7R breed vanaf de wijk of sloot van Rijn Gerritsz. Varkevisser af tot aan de overige grond van Heer verkoper,  te separeren met een wijk. Later kadasternummer B 1011-1013. [n7 nr36, erfpacht]
1757-1781     Cornelis Amerikz. Schaap. [n7 nr36, erfpacht]
1782-1788     Jakob en Cornelis Schaap. [n7 nr36, erfpacht]
1789-1797     Cornelis Schaap en Leendert Hofhout. [n7 nr36, erfpacht]
1798-1799     Ameriks. Schaap en Hofhout erven. [n7 nr36, erfpacht]
1801-1802     Ameriks. Schaap en H. van Dalen. [n7 nr36, erfpacht]
1803-1811     Jan Varkevisser. [n7 nr36, erfpacht]
1812-...     Dirk Dirksz. van Duijn. [n7 nr36, erfpacht]
1832   Dirk van Duyn, koopman. Bokkinghang, boshakhout en watering. [n12, kadaster]
...-1836     Cornelia de Ruyter, weduwe van Dirk Dikrsz. van Duijn. [n7 nr36, erfpacht]
1838-1881     Cornelis van Duijn. [n7 nr36, erfpacht]
1882-1890     Doede Weijkenaar. [n7 nr36, erfpacht]
1891-1920     Gemeente Katwijk. [n7 nr36, erfpacht]
1924     De erfpacht is vervallen door ... met de gemeente [n7 nr36, erfpacht]