KB1004-1007     Huis, molenerf.   Erfpacht heer van Katwijk

1627     Twee gebouwen. [16K57]
1669-1675     Leendert Arends van Staveren, als getrouwd aan de weduwe van de molenaar, heeft een erfpacht van de heer van Katwijk van fl. 1-0-0 op het molenerf. Later kadasternummer B 1004-1006. [n7* nr79, erfpacht]
1676-1723     Jan Engels en Jan Bos weduwe te Wassenaar. [n7* nr79, erfpacht]
1724-1726     Teunis Hartogveld. [n7* nr79, erfpacht]
1727-1746     Hendrik van Osse en Hendrik Hoen Rooks. [n7* nr79, erfpacht]
1747-1776     Hendrik van der Meulen. [n7* nr79, erfpacht]
1777     Jacobus van der Meulen. [n7* nr79, erfpacht]
1778-1780     Jacobus van der Meulen weduwe. [n7* nr79, erfpacht]
1781-1783     Dirk de Jager. [n7* nr79, erfpacht]
1784-1824     Willem Oudshoorn. [n7* nr79, erfpacht]
1825-1847     Burgersdijk en M. Oudshoorn. [n7* nr79, erfpacht]
1832   Marinus Johannes Burhersdijk, koornmolenaar. Huis, erf, tuin, boomgaard en watering. [n12, kadaster]
1848-1878     Johannis van Rhijn. [n7* nr79, erfpacht]
1879-1887     J. van Buuren. [n7* nr79, erfpacht]
1888-1911     C. Wassenaar. [n7* nr79, erfpacht]
1912-1921     J. Wasssenaar. [n7* nr79, erfpacht]
1960     Foto. [n28]