Organisaties
Historie van Katwijk
-
Menu

Algemeen

De bedeling van armen, waaronder wezen en arme ouderen was voor de reformatie een taak van de Heilige Geest of Gasthuis. Deze organisatie was bestemd voor alle inwoners en viel niet onder de Kerk.

Gasthuis of Heilige geestmeesters, regenten

Voor de reformatie werden de twee Heilige Geestmeesters door de pastoor en de kerkmeesters bekozen.

Later werden dit twee regenten, benoemd door kerkeraad van de Hervormde gemeente. In de eerste helft van de 18e eeuw waren er tevens twee toeziende gasthuismeesters. Het werd een traditie dat één regent uit de vissersstuurlieden (schippers) afkomstig was. Ook gold de regel dat het college moest bestaan uit een boer, een visser, een middenstander en een ambtenaar.

Eigendommen en inkomsten

Landerijen:

Gebouwen:

Inkomsten

Gegevens afkomstig uit :

  • J.P. van Brakel, Het Gasthuis van Katwijk aan Zee, Rijnland, oktober 1969, pag. 781-785.
  • J.P. van Brakel, Uit het Gasthuis geklapt, in Katwijkse Knipsels, Katwijk, 1974, pag. 20-26.
  • D. Parlevliet, Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1544, Katwijk 1996 (landerijen)