Organisaties
Historie van Katwijk
-
Menu

Algemeen

De kerk werd gesticht in 1838 als Christelijke Afgescheiden Gemeente van Katwijk. Na 1869 werd de naam Christelijk Gereformeerde Gemeente en na 1892, na een landelijke vereniging met de doleantie, de Gereformeerde Kerk (in Katwijk bestond geen dolerende gemeente). Hieronder viel  zowel Katwijk aan Zee als Katwijk aan de Rijn. In1891 werd een aparte gemeente gesticht in Katwijk aan de Rijn. De gemeente viel onder de classis Leiden.

Dominees

Na 1947 zijn er twee predikanten, vanaf 1964 drie.

Kerkeraad

De kerkeraad heeft de leiding van de gemeente (ook de financiëen) en bestaat uit de predikant als voorzitter, ouderlingen en diakenen. De ouderlingen en diakenen werden gekozen door de belijdende mannelijke gemeenteleden.

Van 1931 tot 1968 bestond de :

 • Kerkeraad in smal verband, het hoogste orgaan, voor de geestelijke zaken. Deze bestond uit de predikanten en ouderlingen.
 • Kerkeraad in breed verband, voor de financiëen en armenzorg. Deze bestond uit de predikanten, ouderlingen en diakenen.

 • In 1938 werd de commissie van beheer ingesteld, voor het beheer van de financiëele zaken, uitgezonderd de diakonie. De commissie is verontwoording verschuldigd aan de kerkeraad.

  In 1947 werd de gemeente gesplitst in twee wijken met een wijkkerkeraad : sectie I (na 1951 sectie west) en sectie II (na 1951 sectie oost)

  In 1964 werd de gemeente verdeeld in 3 secties : noord, zuid en oost.

  In 1968 werd een enkele "kerkeraad voor algemene zaken" (K.A.Z.) ingesteld voor alle zaken en als overkoepelende vergadering van de wijkkerkeraden.

  De kerkeraad bestond uit :

 • 1838 : predikant, 1 ouderlingen, 1 diakenen
 • 1850 : predikant, 2 ouderlingen, 2 diakenen

 • Diakonie

  De diakonie was verantwoordelijk voor ondersteuning van arme leden van de kerk. De diakonale zaken werden tot 1931 behandeld door de kerkeraad. Na 1931 vormden de diakonie een aparte vergadering maar bleef verantwoording schuldig aan de kerkeraad.

  Vredeskerk

  In het begin werd vergaderd in achtereenvolgens een bokkinghang in Katwijk aan de Rijn, een schuur aan de Zuidstraat, een schuur van mandemaker Varkevisser, een schuur aan de Noordstraat en een schuur aan de Baljuwstraat. In 1856 werd aan de Voorstraat een huis gekocht dat diende als pastorie. In de tuin werd een kerk gebouwd. In 1905 werd hier een nieuwe (de huidige) kerk gebouwd. In 1931 werd het vergaderlokaal "Irene" tegen de kerk aangebouwd.

  In 1955 werd de kerk gemoderniseerd. De pastorie werd afgebroken en daarvoor in de plaats kwam "Nieuw Irene". In 1964 kreeg de kerk de naam Vredeskerk.

  Triumfatorkerk

  De Triumfatorkerk is op 6 mei 1964 in gebruik genomen.

  Gegevens afkomstig uit :

 • C. Streefkerk, Inleiding van de inventaris van de Archieven van de Gereformeerde te Katwijk aan Zee, in : Inventarissen van de Archieven in bewaring gegeven bij de gemeente Katwijk, Katwijk, 1984, pag. 143 - 149 (grootste deel van de tekst)