Organisaties
Historie van Katwijk
-
Menu

Algemeen

Van de reformatie tot 1846 viel Katwijk onder de statie Oegstgeest, samen met Rijnsburg en Valkenburg. Na een mislukte poging in 1795, die door de Oegstgeester pastoor werd verhinderd, kreeg Katwijk in 1846 toestemming om een bijkerk te bouwen en in 1847 werd dit een eigen statie. In 1858 werd de statie verheven tot een parochie van de Heilige Johannes de Dooper, dezelfde patroon als de voormalige Roomse Dorpskerk. De parochie omvatte toen Katwijk, Valkenburg en het grootste deel van Rijnsburg. Vanaf 1853 behoorde Katwijk tot het bisdom Haarlem onder het dekenaat Leiden, na 1956 onder het bisdom Rotterdam en na 1967 onder het dekenaat Noordwijk (nu Bollenstreek)

Kerk
 
    In 1846 werd het logement "De Palmboom" in de Groote steeg aangekocht voor de bouw van een kerk. De herberg werd pastorie en de kolfbaan en stal werden afgebroken en op die plaats een kerk gebouwd met 254 plaatsen.
    In 1911 werd de huidige Johannes de Doper kerk aan de Kerkstraat gewijdt, naast de al eerder aangelegde begraafplaats en kapel.

Eigendommen

  • In 1851 werd een begraafplaats aangelegd aan de Kerkstraat. In 1861 werd deze uitgebreidt met een kapel en in 1903 omgeven door een muur en monumentaal hek. Kapel, muur en hek zijn niet meer aanwezig.
  • In 1924 werd een Rooms-katholieke lagere school in de buurt van de kerk gebouwd.
  • In 1928 werd het Parochiehuis geopend.

  • Gegevens afkomstig uit :

  • L. Dubbelaar, De Rooms-katholieke kerk te Katwijk aan de Rijn, Oud Katwijk, 1992, nr. 2 pag 18-20 en nr. 3 14-18.