Organisaties
Historie van Katwijk
-


    Weeshuis van Katwijk aan Zee.

Menu

Algemeen

Voor de reformatie was de zorg voor de wezen een taak van de Heilige Geest. In 1615 werd een apart Weeshuis gesticht door burgemeesters, kerkeraad en gasthuismeesters. De weeskinderen bleven tot hun 23e jaar in het huis, tenzij zij eerder trouwden.

Regenten

In 19e eeuw waren er 4 regenten.

Eigendommen en inkomsten

Landerijen:

Gebouwen:

Inkomsten

Gegevens afkomstig uit :

  • J.P. van Brakel, Katwijk in Tachtig, Katwijk, 1982, pag. 65.