Inventaris
Historie van Katwijk

Index van: Inventaris van Kleine Archieven en Verzamelingen

Index op de inventaris van de Kleine Archieven en Verzamelingen van het Genootschap Oud Katwijk.
Het nummer verwijst naar het inventarisnummer. Een * verwijst naar de beschrijving.

Actes, 137, 197-201
Additioneel kanaal, 57*
Adresboeken, 194-196
A.F.C., 49-52
Afzanding, 19*
Akker, W. v.d., 43
Amateur Fotogr. Vereniging, 49-52
Ambachtschool, 8*
Amstel, Cornelia van, 94
Archeologie, 5*, 221
Artikelen, oud, 200
Astma, Feike, 55*
Atletiekvereniging, 134*
Badcouranten, 191
Badgidsen, 186-189
Badhotel, 24
Badhuis, 76*
Badkoetsjes, 134*
Badleven, 186-192
Badstraat, 205
Badtax, 162*
Baggerman, B., 159*
Baken, Het, 176
Bakkerij, 1*, 123-136
Barnhoorn, J., 168
Beck, Floor, 50
Bedelarij, 16*
Beelen, H. van, 87*
Beelen, K. van, 199*
Beelen, Nic van, 55*, 64*, 78-87, 172*
Beelen, Wim van, 49*, 86
Beelen-Krijgsman, C. van, 83*
Begraafplaats, Joodse, 182*
Behr, C.I., 74
Belasting, 37*
Belijdenisbewijs, 166
Berghaven, 138
Berkheysche afwatering, na 227
Best, C. de, 145*
Best, J. de, 172*
Best, Justus de, 160
Betsy, Pension, 67
Bewaarschool, 19*, 208*
Bijnamen, 163
Bilt, De, 197*
Bloembollen, 63
Bloemkwekers, 62
Bloot, 88*
Bloot, C., 139*
Bloot, H.P., 139-143
Boekhoven, D.C.O., 120*, 158
Boekhoven, Leo, 83*
Boer, K. de, 97*
Bogers, ds., 41
Bolkenstein, ds. G., 41, 76*
Bolstra, M., na 227
Bomschuiten, 134*
Boomplantdag, 122, 163*
Boorsma, H., 64
Boorsma, K., 64*, 152
Boorsma, P.A., 5*
Boorsma, S.E., 64*
Boorsma-Mulder, C., 64*
Boorsmaschool, 64*
Borgesius, Goeman, 6*
Bos, N., 5*
Bottema, Hil, 110, 112-115
Bottema, Johanna, 110, 115, 116-118
Bottema, Tjeerd, 87*, 192-111
Bottema, Tjerk, 119
Boulevard, 203*, 225
Bouman, ds. D., 41
Brakel, J.P. van, 63, 179*
Brandspuitenhuis, 208*
Breessee, Thomas, 166
Brittenburg, 200*
Broeksmit, F.H., 83*
Broodbakkers, 16*, 136*
Brouwer, A., 159
Brouwer, G.H., 159*
Bruggen, 57*
Bruggen, H. van, 76*
Bulthuis, H.J., 97*
Bureau des Bains, 134*
Burgemeester, 1*, 14*, 120
Burgerwacht, 83*, 149*
Callo, 153
Carillon, 83*
Chemische Industrie 'Katwijk', 14*
CJO vereniging, 48*
Clarisse, Joannes, 163
Claus-Montijn, M., 88*
Commissie voor Volkskunde, 85*
Conrad, J.F.W., 59*
Consumentengids, 192*
Coöperatieve Boerenleenbank, 66
Corens, na 227
Cornelis, K., 159*
Couvée, A., 15*
Crefeld, H.H., 97*
Culk, Maarte Maartensz., 197*
Daalder, D.L., 116*
Daalen-Bosma, M.M., 96*
Dagelijks Nieuws, 175*
Dam, H. van, 88*
Dambond, 76*
Deken, Daan, 97*
Dijk, A. van, 64*
Dijkstra, 97*
Dikken, K.C. den, 181*
Dirkse, B., 83*
Dishoeck, Van, 97*
Dommisse, C.P.I., 4*
Dorp, van, 64*
Dorp, J. van, 97*
Dou, J.J., na 227
Dreggen, Daniel, 197*
Drexhage, G., 30
Dubbelaar, J., 6*
Dubbelaar, J.W., 87*
Duin, J.G. van, 139*
Duin, P. van, 174*
Duinen, 19*, 224, 226
Duinrust, 136*
Duinwijk, 162
Dulk, C. den, 64*
Duyn, D. van, 134*
Duyn, G. van, 172*
Duyn, Gerrit van, 167
Duyn, L. van, 172*
Duyvenbode, J. van, 199*
Duyvenbode, L. van, 208*
Duyvenbode, N.J. van, 6*
Duyvenbode, P. van, 81*
Eck, J.C. van, 88*
Eerbeek, H., 122
Eerdbeek-Claassen, M.L.H., 1*, 5*, 6*, 122*, 221
Egmond, H.B. van, 6*
Elden, W.J. van, 48*
Electriciteit, 13, 173*
Elink Schuurman, W., 5*
Estié, J.C.A., 96*
Eversdijk, Lily, 109*
Excelsior, 68
Film, visserij, 139*
Fischer-Cats, 78*
Fockema Andrea, S.J., 1*
Fort Pampus, 98
Foto's (boek), 134, 135, 142, 143
Gasthuis, 129, 153*
Gedicht, 72, 163*, 165, 168
Gemaal, 59*, 60
Gemeente Katwijk, 11-32, 120-122, 158, 173
Gemeentehuis, 19*, 203*
Gemeentesecretaris, 158
Geref. kerk Katwijk aan Zee 42*, 76*
Gesink, 149
Gevelstenen, 1*
Gevers, D.T., na 227
Gilhuis, ds. J.C., 42*, 76*, 178*
Ginkel, ds. B. van, 39, 178*
Goedhart, W., 8*
Goemans Borgesius, W., 5*
Gongrijp, S., 208*
Graaf, G. de, 55*
Gradeerinrichting, 5*
Groen, Mary, 1*
Grutterij, na 201
Gugten, G. v.d., 198*
Gugten, J. v.d., 133*
Gymnastiekvereniging, 76*
Haagse Schouw, 201
Haan, L.J. de, 54*, 55*
Haasnoot, A., 4*, 6*
Haasnoot, Cornelis, 6*
Haasnoot, L., voor 53*
Haasnoot, Lena, 78*
Hallelulah, 69
Handwerken, 164
Harte, C.G. van, 53*
Harten, ds. C.A. van, 39, 42*, 178*
Harteveld, A., 148
Haven, 170, 227
Heerenschool, 74, 77*, 181*
Heeringa, 96*
Helbers, B.C., 5*
Helm, 58*
Hengel, W.A van, 163*
Henricus, M., 159*
Hercules, gymnastiek, 76*
Herinneringen, 156
Herv. gem. Katwijk aan Zee, 38-48, 53-56, 136*
Herv. gem. Katwijk aan de Rijn, 5*, 77*, 166, 197*
Hettinga Tromp, J. van, 5*
Heymans, A.K., 11*
Historie, 85, 147
Hoef, Sylvia v.d., 55*
Hof, B. van 't, 78*
Holkema en Warendorfs, 97*
Hollandsch Bloemkwekers Gen., 62
Hondius, H., na 227
Hoofdelijke omslag, 19*
Horst, J.W. v.d., 76*
Horst, W.J. v.d., 6*
Hotels, 192*
Houwaard, J., 208*
Houwinck, R., 8*
Hucht, J. v.d., voor 53*
Hueting, J., 172*
Huffel, A.J. van, 5*
Huijsman, J., 159*
Huisnummers, 16*
Hulst, W.G. v.d., 97*
Hulzen, Joh. van, 96*
Hus, D., 174*
Huysman, N., 159*
Ichtuskerk, 48*, 139*
Ieperen, ds. J.G. van, 40, voor 53*
Indemniteit, acten, 16*
Ingwersen, 77*
Isings, 96*, 109*
Jacoba, huize, 88
Jansen, S.C., 55*
Jansma, L., 97*
Jellema, ds. H.A., 41
Jesse, H.J., 1*, 20-22, 153, 198*,, 208*
Jetses, C., 96*, 109*
Jeugdraad Katwijk, 77*
Jong, A. de, 198*, 219*
Jong, C. de, 14*
Jong, Cornelis de, 163
Jong, E. de, 6*
Jong, Neeltje de, 81*
Jongelings-vereniging, 47
Jonkman, 64*
Juliana bewaarschool, 140
Julianaschool, 76*
Kaarten, 20-32, 45, 60, 170, 179, 186-190, 211-227, na 227
Kalkoven, 171
Kalmijn Spierenburg, Jo, 83*
Kamp, L. v.d., 163
Kan, de, 96*
Katwijk, A.F.C., 49-52
Katwijk, Chemische Industrie, 14*
Katwijk, Zangschool, 70
Katwijker, De, 184
Katwijks Weekblad, 184
Katwijks Zangkoor, 70*
Katwijksch Nieuwsblad, 184
Katwijksche Post, 121*, 175*, 182*, 183
Katwijkse Bouwvereniging, 139*
Katwijkse Kunstkring, 75
Katwijkse Ziekenverpleging, 76*
Keming, W., 172*, 174*
Kerkvoogden, 48*
Keurmeesters hennep of kol, 19*
Keuzenkamp, G., 64*
Kinderbewaarschool, 16*
Kink, De, 48*
Klapwakers, 16*
Klederdracht, 78, 117
Kleen, D.J., voor 53*
Kleuterschool, 76*
Kloet, M. v.d., 198*
Klok, Kerk-, 6*, 134*
Klok, A., voor 53*
Klok, J., 198*
Kloos, dhr., 6*
Kloot Meyburg, Herm. v.d., 31, 32
Kobus, J.W., 122
Koekoek, Barend, 109*
Koen, Pieter Willem, 1*
Koestal, 25, 26
Konijnshol, 153*
Koning, Antonia Jacoba, 165
Koningshof, 71, 72
Koninklijk huis, 48*, 84, 111*, 139*, 183*, 185*, 200*, 202*
Krans, W., 97*
Kranten, 175, 183-185, 191
Krift, ds. J.J. v.d., 41
Krom, 134*
Kromhout, Jac., 122*
Kros, J., 212
Kruyt, Bastiaan, 72
Kruyt, L., 5*
Kruyt, P., 6*
Kruyt, P.A., 5*
Kulk, J., 199*
Kulk, Jacob, 5*
Kwakelbrug, 19*
Landbezit Katwijk, 198*, 199*
Leeuwen & zn, G. van, 53*
Leeuwen, G. van, 55*
Leidsch Dagblad, 120*, 175*, 184*
Leidsche Buitenschool, 76*
Leidsche Courant, 121*
Leuntje, De vrouw, 5*
Leusden, dhr., 49*
Lind van Wijngaarden, dr. J.D. de, 41
Looft den Heer, 76*
Loon, G. van, na 227
Loosjes, A, na 227
Louwestraat, 207
Luchtbescherming, 82*, 158*
Lugthart, C., 1*
Luuring, ds. J., 41
Luyten, K.M., 53*, 54*
Maat, Kl., 168
Mac-Pherson, ds. A., 41
Mallegat, 58*
Mandemaker, 161
Marktbericht, 122
Max Liebermann, Hancke, 6*
Meerburg, 5*
Meerburg, D., 155
Meerburg, P., 15*
Meijering, Riek, 83*
Melkinrichting, 162
Mens, L.J., 55*
Menzel, W.F., 226
Mey, M. v.d., 198*
Meyer, Jac., 154
Militairen, 134*
Mol, H., na 227
Molenaar, C.J., 162*
Molengeld, 136*
Monument, Vissers, 202
Monys, De, 5*
Mortier, na 227
Mosterdzaadje, 46
Mugge, J.H.C., 198*
Müller, R., 181*
Muloschool, 210
Munster, B. van, na 227
Museum, Katwijks, 155
Museum 's Gravenhage, 5*
Muziekvereniging, 139*
Nachtronden, 16*
NCRV, 48*
Nederlandsch Openluchtmuseum, 208*
Nederlandse Amateurfotograven, 86*
Nieuwe Kerk, 44, 53-56, 204
Nieuwjaarswensen, 16*
Niwin comité, 77*
Noorderlicht, 115
Noordhoff, 97*
NZH, 73
Oever, L. v.d., 6*, 203*
Onderwijs, 14*, 152*
Oorlog, 2*, 42, 81, 82, 88*, 101, 102, 139*, 146*, 158, 159, 172-183, 223-226
Oorthuijs, G., 85*
Oorthuys-Schoorel, Johanna W., 156
Openbare Werken, 17, 143
Opzichter gemeente Katwijk, 19*
Oranjevereniging, 77*, 173*
Orgel, 83*
Orgel Nieuwe kerk, 53-56
Orgelfonds, 56, 69*
Oud Leiden, 1*, 120*
Oude Kerk, 1*, 38*, 42, 43, 85*, 111*, 178*, 202, 203*
Oudheidskamer, 1-10, 61
Ouwehand, A., 163
Ouwehand, R., 199*
Ouwehand, J., 13*, 173*
Ouwehand, M.L., 171
Ouwehands schelpenmaalderij, 171*
Padvinders, 112*
Paris, A., na 227
Parklaan, 25
Parlevliet, D.B., 162*
Partij van de Arbeid, 77*
Pasfoto's, 33-35
Paspoort, 33-35
Pastorie, 1*
Pennings-magazijn, 200*
Pensionlijst, 192*
Perk, G. v.d., 151*
Persmuseum, 116*
Persoonsbewijs, 174
Pické, G., 165
Pinguins, 115
Plas, v.d., 64*
Plas, C. v.d., 88*
Plas, Jac. v.d., 88*
Plas, K. v.d., 203*
Plas, L. v.d., 64*
Plas, Leendert v.d., 43*
Plas, M. v.d., 198*
Plas, Rein, 5*
Plas, W. v.d., 198*
Plomp, K., 174*
Pniëlkerk, 48*
Politie, 33-37, 151, 173
Politiepost, 153*, 208*
Poort, C.G., W.A., 144-147
Postkaart, 214
Pras, ds. P., 40, 48*, 178*
Preken, 38-42
Prins Hendrikkanaal, 14*
Prins, P., 199*
Pronk, A., 198*
Pronk, P., 198*
Raadhuis, 121
RAF, 82*
Rebecca en Eliëzer, 93
Reddingsbrigade, 122, 146*
Redershuis, 1*
Ree, Dirkje van, 163
Remmelzwaal, J., 163
Remmelzwaal, J.J., 174*
Remmelzwaal, Jac, 208*
Reyers, G.J., 96*
Reyersdr, Dirkje, 197*
Ridder, De, 151*, 184*
Riebeek, Jan van, 99
Riemens-Reurslag, J., 116*
Rijksmuseum voor Volkskunde, 1*, 82*
Rijkspostspaarbank, 163*
Rijment, 83*
Rijn, Hendricus B. van, 169
Rijn, L.Y. van, 5*
Rijnland, Hoogheemraadschap, 57-60, 212, na 227
Rijnland, kalkfabriek, 171*
Rijnsent, 55*
Rijnsoever, 133*, 134*
Rooms Katholieke Kerk, 14*
Roskambrug, 19*
Ruiter, H.E. de, 136*
Ruiter, W. de, 6*
Ruiter Zijlker, M. de, 5*
Rutgers, ds. R.P.A., 38, 135
Schaap, C., 181*
Schaap, Cornelis, 157
Schaap, G., 163
Schaap, Gijsbert, 150
Schaap, H., 199*
Schaart, warenhuis, 208*
Schalkers, A.G., 6*
Schee, F. v.d., 164
Schelpenvisser, kalk, 171*
Scheygrond, Dr., 113*
Schilp-endt, 197*
Schiphorts, J., 3*
Schokking, J., 122
Schoo, J., 200*
Schoolgeld, 16*
Schoonenberg, J.J., 172*
Schouten, na 136
Schouten, H., 54*, 55*
Schrieck, M. van der, 4*
Schroo, H., 97*
Schuitemaker, 48*
Schutterij, 16*
Sluis, 57*, 200*, na 227
Sluiter, Willy, 5*, 6*
Sonnaville, S.J. de, 77*
Spaanderman, 219*
Spaanderman, J.W., 5*
Spaarbank, Gem. Katwijk, 11
Spinger, 76*
Star, B., 151
Staveren, Pieter van, na 201
Stempels, P., 88-91
Stengholts, 116*
Stepraedt, baron van, 197*
Stevens, F., 181*
Stoeldraeyer, Michiel, 197*
Stookhuis, 208*
Stoombootmaatschappij, 76*
Stotijn, Jaap, 55*
Strandvereniging, 144
Stratenboek, 36
Suringar, H., na 227
Taal, Katwijkse, 145
Taat, 6*
Taat, N., 8*
Taat, W., 87*
Tararijn, 5*
Teerling, De, 92*
Tekeningen, 204-210
Tirion, I., na 227
Tokio, 6*
Tol, J. van, 6*
Tongeren, H. van, 76*
Tot Nut van 't Algemeen, 136*
Tram, 73*
Tromp, H., 97*
Trousselot, R.P.E., 5*
Trouw, 175*
Turfmarkt, 16*
Typhus, 19*
Uithangtekens, 1*
Uitwatering, 5*, 57*, 200*, na 227
UNI, 139*
Valkenburg, Kalkfabriek, 171*
Varkevisser, C., 1*, 64*, 203*
Varkevisser, J., 172*
Varkevisser, Jacob, 161
Varkevisser, Rein, 72
Veelwaard, D., na 227
Veerschippers, 16*
Veldkamp, J., 97*
Velsen, Corn., 6*
Velsen, Thomas van, 197*
Veltkamp, M.L., 53*
Velzen, A, G, en D. van, 199*
Verbaen, Jan Jacobsz, 197*
Verdedigingswerken, 179, 224, 226
Verdoes, 123-136
Verdoes, G., 134*, 172*
Vereniging ter bevordering van de bloembollencultuur, 63
Ver. van Schippers-eigenaren, 64*
Verhagen, H., 174*
Verhagen-Plomp, B.C., 174*
Verhees, 1*
Verkiezingslijst, politiek, 19*
Verloop, Johannes, 137-138
Vestigingsgidsen, 18
Victorie, 175*
Vijver, v.d., 173*
Visserij, 64*, 72, 152, 181*
Visserijschool, 5*
Vliegende Hollander, 175*
Vliegveld Valkenburg, 180
Vondeling, Anne, 109*
Vredeskerk, 208*
Vreugd, A. de, 172*
Vries, A. de, 97*
Vries, M.T. de, 96*
Vuurbaak, 64*, 144
VVV, 88*, 186-192
W.A., 181*
Waal Malefijt, J.H. de, 122
Wapen, 1*
Wassenaar, A., 202*
Wassenaar, (F.H.) Baron van, 19*, 136*, na 201
Waterreus, 219*
Wederopbouw, 30, 81, 88*, 89, 223, 225
Weeshuis, 128, 129, 153*, 209
Werther, G.B., 122*
Werther, G.W., 15
Wervelwind, 177*
Westerbaan, Cornelis Claesz., 197*
Westerbaan, D.W., 133*
Wilkens Driebeek, L., 5*
Willem, Jan, 113*
Willem V, 72
Willemse, Lewinus Matthijs, 150
Willibrordus-college, 74, 77*, 181*
Winkelman, 64*
Woldringh van der Hoop, 120-122
Wolff, H.J. de, 64*
Wouda, W., 1*
Ykema's, Joh., 97*
Zakengids, 193
Zanderij, 26, 133*
Zangschool 'Katwijk', 70, 84*, 135
Zanten, Van, 77*
Zeehospitium, 28, 29, 65, 84*
Zeerust, 79, 80
Zeggelen, M.C. van, 97*
Ziekenhuis, 158*
Zoetelief Tromp, W.J., 115
Zomer & Keunings, 97*
Zuid, drukkerij, 6*
Zuid-Hollander, 184*
Zuijlen, G. van, 174*
Zuster van O.L.V, 97*
Zwanenburg, A.F., 162
Zwart, D.J., 55*