Archieven
Historie van Katwijk
-

.

Archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente te Katwijk aan de Rijn, 1590 - 1971

C. Streefkerk.

Voor raadpleging van stukken van kerkeraad en kerkvoogdij, jonger dan 75 jaar en van stukken uit het archief van de diaconie, jonger dan 100 jaar, is toestemming vereist van de secretaris van het College van Kerkvoogden.

Inhoud van de inventaris

Het archief van de (centrale) kerkeraad, 1590 -1971.

Het archief van de kerkeraad van wijk I, 1963 - 1971.

Het archief van de kerkeraad van wijk II, 1963 - 1970.

Het archief van de regenten van het diakonie arm- en weeshuis, (1745) 1752 - 1859, en van de diakenen, (1853) 1853 - 1971.

Het archief van de gasthuismeesters, gedeponeerd bij het archief van de diakenen, 1696-1751.

Het archief van het college van kerkvoogden en van het college van notabelen, 1818-1972.

Archivalia van de kerkmeesters, gedeponeerd bij het archief van kerkvoogden en notabelen. 1664 - 1671, 18e eeuw.

Het archief van de regenten van het Hervormde Weeshuis, (1847) 1859-1971.


Inventaris van de Archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee, 1590 - 1951

L. Hovy.

Voor raadpleging van stukken van kerkeraad en kerkvoogdij, jonger dan 75 jaar en van stukken uit het archief van de diaconie, jonger dan 100 jaar, is toestemming vereist van de secretaris van het College van Kerkvoogden.

Inhoud van de inventaris

Archief van de kerkeraad, 1590-1951.

Bij de kerkeraad gedeponeerde archieven:

Archief van de Commissie van Toezicht over het Godsdienstig Onderwijs, 1817 - 1852.

Archief van de Schoolcommissie, sedert 1909 Commissie van Beheer en Bestuur over de Hervormde Scholen, 1892 - 1944.

Archief van de Vereeniging van Vrijwillige Bijdragen ten bate van de Nederlandsch Hervormde Kerk te katwijk aan Zee, 1931 - 1942.

Archief van het diakoniearmbestuur, later college van diakenen, 1676 - 1944.

Archief van de kerkmeesters ,1597 - 1828, en het college van kerkvoogden, 1828 - 1950.

Archief van het college van notabelen. 1870 - 1962.

Bij de kerkvoogdij gedeponeerd archief:

Archief van de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding eener zaal voor Christelijke Protestantsche Belangen binnen de Gemeente te Katwijk aan Zee, 1864-1942, 1970.


Inventaris van de Archieven van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee, 1850 - 1974

C. Streefkerk.

Voor raadpleging van stukken, jonger dan 50 jaar en van stukken uit het archief van de diaconie, jonger dan 100 jaar, is toestemming vereist van de Gereformeerde Kerk.

Inhoud van de inventaris

Het archief van de kerkeraad, kerkeraad in breed en in smal verband, en kerkeraad voor algemene zaken, 1850-1974.

De archieven van de wijkkerkeraden.

Het archief van de diakonie, 1864-1970.

Het archief van de commissie van beheer, 1856-1972.

Het archief van de evangelisatiecommissie, 1950-1968.

Het archief van de commissie "algemeen christelijke doeleinden", 1957-1969.

Het archief van de mannenvereniging "Wijsheid door het Woord", 1930-1970.

Het archief van de jongelingenvereniging "De Branding", 1960-1964.

Het archief van de afdeling Katwijk aan Zee van het Nederlands Bijbelgenootschap, 1936-1953.

Door ds. F. Pijlman, als secretaris en als penningmeester van Bethsaida, achtergelaten stukken, 1937-1965.

Aanhangsel. 1925 - 1972.


Het archief van de Christelijke Werkliedenvereeniging "Eendracht" te Katwijk aan Zee, 1884-1953

C. Streefkerk


Het archief van de Katwijksche Christelijke Besturenbond, 1918-1978

C. Streefkerk

Inclusief de aangesloten bonden : de Christelijke Metaalbewerkersbond, 1919 - 1952, de Nederlandse Christelijke bond van houtbewerkers, Meubelmakers en aanverwante beroepen, 1932 - 1969 en de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, 1929 - 1955.


Het archief van het bestuur van de Coöperatieve Groenten-veilingsvereniging "Katwijk en Omstreken" B.A. te Katwijk aan de Rijn, 1912-1975

L. Hovy

Voor raadpleging van stukken, jonger dan 30 jaar (in stappen van 5 jaar : nu vanaf 1965, na 1-1-2000 vanaf 1970), is toestemming vereist van de Groenteveiling.

FIERMAN EDUARD

(1799-1854)

PIETER SAMUEL

(1825-1855)

DIRK

(1832-1905)

FIERMAN EDUARD

(1859-1942)

PIETER

(1861-1942)

STRANDVONDER 1827 - 1854. . . . .
COLLEGE VAN TOEZICHT EN BESTUUR VOOR DE KLEINE - OF VERSCHHARING EN KUSTVISSCHERIJ IN DE PROVINCIEN ZUID EN NOORD - HOLLAND 1837 - 1854. . 1855 - 1856 . .
RAADSLID, ASSESSOR / WETHOUDER, EN AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 1835 - 1853. . 1887 - 1905 1907 - 1909 1914 - 1932
COMMISSIE TER ONDERSTEUNING VAN NIET TOT DE DIAKONIE BEHORENDE CHOLERALIJDERS TE KATWIJK AAN ZEE. 1849 - 1850 1855 . . .
DEPARTEMENT DE BEIDE KATWIJKEN C.A. VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. 1838 - 1847 . . . .
KATWIJKSCHE MAATSCHAPPAIJ TOT UITOEFENING VAN KUST - EN STEURHARING-VISSCHERIJ. 1838 - 1858 1855
BOUWCOMMISSIE VOOR DE NIEUWE HERVORMDE KERK TE KATWIJK AAN ZEE 1850 - 1851 . . . .
VUURBAAKMEESTER EN KATWIJKSCHE REEDERIJVEREENIGING "VUURBAAK" 1829 - 1851. 1857 - 1904 1906, 1910 1911 - 1932
NOORD- EN ZUIDHOLLANDSCHE REDDINGMAATSCHAPPIJ 1829, 1834 . . . .
VEREENIGING TOT VOORTDURENDE ONDERSTEUNING DER NAGELATEN BETREKKINGEN VAN VERONGELUKTE VISSCHERS DER REEDERIJEN TE KATWIJK AAN ZEE EN NOORDWIJK AAN ZEE. . . 1900 - 1901 . 1914 - 1932
MAATSCHAPPIJ VOOR ZEEVISSCHERIJ TE KATWIJK AAN ZEE . . 1901 . .
HERVORMD GASTHUIS TE KATWIJK AAN ZEE . . 1890, 1894 . .
Meerburg's Noordzeevisscherij en Haringexport . . . . 1914 - 1932
Vereniging van Haringhandelaren te Katwijk aan Zee . . . . 1914 - 1932
Katwijksche Vissersfonds . . . . 1914 - 1932
Kamer van Koophandel en fabrieken te Katwijk aan Zee . . . . 1914 - 1932
Commissie voor de Gas- en Waterleiding . . . . 1914 - 1932
Commissie van Fabricage . . . . 1914 - 1932
Comite voor Belgische vluchtelingen te Katwijk aan Zee . . . . 1914 - 1932
Vereeniging ter Bevordering van de Vissscherij te Katwijk aan Zee . . . 1909 .