De Rijnlandse ontginningen: op hoogveen of laagveen
D. Parlevliet
Het grootste deel van Holland is ooit bedekt geweest met veen. Er is altijd verondersteld dat dit hoogvenen zijn, die meters boven het grondwater uitgroeien. Door het graven van sloten kunnen deze worden ontwaterd, waardoor zelfs graan verbouwd kan worden. Door de ontwatering zakt het veen, waardoor het laag komt te liggen en te vochtig wordt. Daarna wordt het gestoken en daarna gebaggerd voor turf.

Er blijven echter een aantal problemen, zoals het voorkomen van woud-namen bij de ontginningen. Op hoogveen groeit geen woud, daarvoor is het te voedselarm en vooral te zuur. Als de argumenten nog eens worden nagegaan dan blijken deze minder overtuigend dan wordt aangenomen. Laagveen heeft een grotere rol gespeeld in het Rijnlandse veengebied.


 
In het Historisch Geografisch Tijdschrift is een verkorte versie gepubliceerd van een artikel waarvan de volledig versie in pdf formaat hier is op te halen