Terug
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
foto's foto's foto's foto's foto's foto's foto's
Terhorne Nieuw
koop
Nieuw
koop
Nieuw
koop
Nieuw
koop
Vinkeveen Vinkeveen Nieuw
koop
Nieuw
koop
Nieuw
koop

 

Zomerkamp 1950
 
Terhorne, Nationaal Zeverkenners Kamp, eiland Brouwers Achte, terrein 21, 9 - 18 augustus.

Schipper: Dik Parlevliet, Leen Haasnoot (in de organisatie), Niek Ravensbergen, Huib van der Maaden
Stuurlieden: Jaap Pluimgraaff,...

Dorus Rijkers (logboek Dorus Rijkers)
Arenden
Han van der Maaden
Feike Kalsbeek
Henk Elsgeest
Klaas Zwitser
Harry van der Maaden
Bram Ouwehand

Verder o.a.: (logboek Ravensbergen)
Gerrit de Jong
Kees Van Beelen (J)
Gerrit Schaap
Bolraap?
Toob de Konink

Programma:   (logboek Stormvogels, Juliana. Kees van Beelen)

Krantenartikel:
DRIE NIEUWE BOTEN VOOR  ONZE KATWIJKSE ZEEVERKENNERS.
Onze Katwijkse Zeeverkenners, 28 in getal, vertoeven momenteel in Terhorne (Friesland) waar een nationaal zeeverkennerskamp is georganiseerd.  Er zijn hier ± 650 zeeverkenners bij elkaar, allen ondergebracht op diverse eilandjes in de Terhornse poelen, hetwelk een prachtige groep meren is.  Er zijn daar een honderdtal boten, toebehorend aan de diverse groepen.
Woensdag jl. vertrokken de Katwijkers onder leiding van de heren D. Parlevliet en J. Pluimgraaff. resp. schipper en stuurman per fiets naar Amsterdam en soheepten zich daar in op de Lemmerboot, om vervolgens per fiets van de Lemmer naar Terhorne te fietsen.  Bij aankomst in Terhorne werd gevaren naar het eilandje waar Katwijk zijn bivak zou opslaan.  Daar wachtte het grote moment . . . . de overname van drie nieuwe stalen Friese schouwen, welke ruimschoots alle jongens kunnen bevatten.  Dat Katwijk trots is op deze drie schepen staat vast.  Na afloop van het zeeverkennerskamp worden deze schepen naar hier overgebracht en zullen waarschijnlijk voorlopig aan de Kaag gestationeerd worden.  Ook het vernuft van de jongens kon hier hoogtij vieren. Ze hebben n.l. een eigen elektrische vuurtoren geconstrueerd, waardoor zij in donker hun eigen eiland kunnen terugvinden.  Wanneer de jongens zaterdag terugkomen, dan weten zij wat varen en zeilen is en kunnen terugzien op een prachtige week op de Friese wateren.

Kampverslag

"Woensdag  9 augustus.  Om 4 uur werd bij de Nieuwe Kerk gestart voor onze tocht naar Terhorne. we fietsten eerst naar Amsterdam. Alles liep gesmeerd. Na een lek bandje gerepareerd te hebben kwamen wij om half acht in Groot Mokum aan. Daar werd wat rond geslenterd en alles bekeken. Om half elf ging de boot naar Lemmer. Er heerste een zenuwachtige herrie aan boord. Men hing en lag te maffen.

Donderdag .  In Lemmer was de boot aan. Om 5 uur 's morgens. Daar gebeurde een ongeluk. Door de onvoorzichtigheid van een arbeider in Lemmer kwam een zeeverkenner zo ongelukkig te vallen dat hij zijn pols brak. Nadat we een tijd op onze fietsen gewacht hadden, gingen we de richting van het Snekermeer uit. Om 10 uur kwamen we in Terhorne aan. Daar werden de fietsen gestald en onze rommel werd per roeiboot naar ons eiland "Brouwer Acht" gebracht. De schouwen waren intussen klaar gekomen.  Hoerra!!   Het kamp werd gauw in orde gemaakt, zodat we 's middags konden gaan zeilen.

Vrijdag  's Morgens werd het kamp verder afgebouwd. We kregen ook een vuurtoren om ons veilig binnen te loodsen. 's Middags zouden we lekkere macaroni eten. Toen dit gaar was, werd het echter om geschopt. De dader werd liefderijk op het kerkhof gedeponeerd. We zeilden nu bij ploegen.

Zaterdag  Er werd deze dag veel gezeild. 's Middags hadden we voor de verandering verbrand eten, zodat we ons met pap tevreden moesten stellen. 's Avonds was er kampvuur waarbij vele recreaties uitgevoerd werden.

Zondag  Dit was een rustige dag. Er werd gekookt en we gingen 's middags naar de kerk. Er werd natuurlijk gezeild. Vroeg naar de kooi.

Maandag  Vandaag stond een merentocht op het programma. Er was zo weinig wind, dat we gesleept werden. We werden gefilmd en gingen zwemmen. De mensen die voor het eerst een kamp meemaakten, werden gedoopt door Neptunus in eigen persoon.

Dinsdag  Dit was een belangrijke dag. Eerst gingen we Admiraal zeilen. We kregen toen inspectie van een Schout bij Nacht en verdienden een blauwe wimpel. 's Avonds werd er warm gegeten.

De blauwe wimpel werd door de Koninklijke Marine aan elke groep die aan een bepaald kampeerpeil voldeed. Niet elke groep in Terhorne kreeg er één. De die Katwijkse groepen ontvingen er elk één.

Woensdag  Bijna de hele dag gezeild. We hadden om beurten een zeil en een werkploeg. 's Middags was het prachtig zeilweer. 's Avonds echter was het windstil.

Donderdag  Het was vandaag de laatste officiële kampdag. Er werden pannekoeken gebakken en alles werd in orde gemaakt voor het vertrek. 's Avonds een drijvend kampvuur op het meer. Veel gezongen. De burgemeester sprak ons toe. In het donker werd naar de tent terug gevaren.

Vrijdag  18 augustus.  Om 5 uur opgebroken. 8 uur vertrokken. Om 11 uur Terhorne vaarwel gezegd. We kwamen om 3 uur in Lemmer aan. De boot van 9 uur gepikt. Zaterdag om 9 uur waren we weer in Katwijk"
 

Gegevens:


Zomerkamp 1951

Nieuwkoopse plassen, de Vetwei van boer Van Leeuwen, 28 juli - 3 augustus

Schipper: Dik Parlevliet (J), Leen Haasnoot (DR), Niek Ravensbergen (AT)
Stuurlieden: Jan Bloot (J), Gerrit Schaap (J), Jaap Pluimgraaf (DR)
Opperbootslieden:
Bezoek: Huib van der Maaden,

Neptunus:  Han van er Maaden (op de derde der hooimaand)
Trawanten: Kees van Beelen, Henk Elsgeest, Kees Schuitemaker

Kampgeld: fl 15 per jongen (Contact mei 1951)
 

Abel Tasman en verder
Toob de Koninck
Maart van Beelen
Koos? de Hollander
Dik van Rijn
Leen Baalbergen
IJs v.d. Bent
Jouke Vlieland
Arie de Jong
Harry Bouhuys
Teun Meyvogel
Kees Houwaard
Kees van Beelen
Henk Elsgeest
Kees Schuitemaker
Klaus Parlevliet

Dorus Rijkers: 3 Spechten, 2 Sperwers, 4 fazanten

Programma: (logboek Niek Ravensbergen)

Zaterdag 28 juli
Zaterdagmorgen om 8 uur moeten we de boten klaar maken om naar Alfen gesleept te worden. Toob Konink, Leen Baalbergen en Arie de Jong gaan met de Schipper per boot naar het kamp. Tegen half 10 worden de landvasten losgegooid en varen we. Ons willetje is al de plomp ingegaan voor we vertrokken. 't Word een prachtige tocht over de Kaper- en Brasemermeer.
Om ongeveer 1 uur zijn we in Alfen. De 15 met Han van der Maaden vaart het eerst weg. We zien hem nog een enkele keer in de verte, maar verder ook niet meer. De 15 en 14 blijven bij elkaar. Door de Zwammerdammer brug slaan we direct linksaf.
We komen bij een sluisje. Als we geschut zijn, varen we naar de Nieuwkoopse plassen. Eerst komen we op de Zuiderplas. Het wordt even zoeken. Aan een passerende zeilboot vragen we de weg. Dan moeten we door smalle sloten langs uitgebaggerde veenplassen naar de plaats in Nieuwkoop waar de Noorderplas is. Om 6 uur ongeveer komen we op deze plas na nog even misgevaren te zijn. Op de plas zien we de 16 van Schipper Haasnoot. We praaien hem en hij gaat ons voor naar het kamp. Daar aangekomen vinden de tenten al klaar staan.
We kruipen 's avonds vroeg onder de wol. De muggen komen ons danig plagen.
't Was prachtig weer met Zuid-Westen wind.

Zondag
Na het opstaan gaan we eerst zwemmen. Daarna gaan we met 3 schouwen naar de wal om ter kerke te gaan. Ds. de Jong preekt. 't is een byzondere dienst want een honderdjarige (Thijs Marinus, een oud rietsnijder) is in de kerk. De dominee heeft z'n preek ingesteld op deze krasse oude man.
We gaan terug naar het kamp. 's Middags gaan we zeilen. We brengen Jan Moerenhout naar de wal, die gisteren onverwachts gekomen is. We halen dan water in het Jachthaven paviljoen.
Verder gaan we het meer op waar wij de boot voor anker leggen. Dan gaan we zwemmen midden in het meer.
Om 8 uur komen we in het kamp terug. De avond is dan gauw om en we moeten de tent sluiten om het muggengevaar te keren.

Maandag
Vandaag is Stuurman Schaap jarig. Ook nu gaan we dadelijk na het opstaan weer zemmen. Na het ontbijt ga ik zeilen met Zeemeeuwen. Na het middageten gaan Dik Parlevliet, Jaap Pluimgraaff en ik vertrekken met de Watertrapper naar de wal. Kees Houwaard moet naar huis en vaart met ons mee. We gaan met de melkbus heel Nieuwkoop door om water te halen bij de bakker, die vlak bij de aanlegplaats van e boot woont.
We komen langs de toren. Er zijn mensen boven op de toren. We zien de deur openstaan en gaan ook naar boven. Bij het uurwerk raakt Pluimgraaff klem tussen de muur en een ijzeren stang. Op de toren hebben een schitterend uitzicht over de omgeving. Als we weer beneden komen blijkt een andere deur de toegang te zijn van het cachot. We willen Pluimgraaff er instoppen. Overal wordt er gevlagd, want de 100 jarige maakt vanmiddag een rijtoer door het dorp.
We zoeken de boot weer op. Gaan weer zeilen. Er staat een flink bries, 't is prachtig weer. Schipper Parlevliet stapt over op de 15. We varen naar het kamp. Dan gaan we weer zwemmen.
's Avonds gaan we weer zeilen. We komen in de buurt van eendenjagers. Met lokeenden proberen ze de wilde eenden te lokken en dan naar omlaag te schieten. Moe van de heerlijke dag gaan we onder de wol.

Dinsdag
Van zwemmen komt vanmorgen niets. Er komt onweer opzetten en 't begint te regenen. Tegen 10 uur wordt het droog.
We openen om kwart over tien. Daarna gaan Dik Parlevliet, Jan Bloot en ik naar de wal. We drinken er een kop koffie in "Jachtzicht". Deze middag eet ik bij Toob bloemkool + aardappelen en havermoutpap toe.
's Middags blijf ik in het kamp. 't Is zeer warm, broeierig weer. Om half 4 gaan we zwemmen. 't Wordt windstil in tegenstelling met 's morgens, toen stond er en flinke bries. 't Blijft drukkend warm. 's Avonds weer zeilen, we blijven dicht bij huis.
Tegen 9 uur gaan we naar binnen met de 14 omdat de bui op komt zetten. Leen Haasnoot komt pas binnen als de lucht rondom verlicht wordt door bliksemschichten. Maar Jan Bloot is dan nog niet terug met de Watertrapper. We hangen een stormlamp in de mast van een boot. Een roeiboot met Gerrit Schaap en Kees van Beelen gaan hem tegemoet. We zijn in spanning of de 19 op tijd binnen zal komen. Gelukkig zien we het zeil van de 19. 'Is onheilspellend donker geworden. Telkens wordt de omgeving door hemellicht in helder licht gezet.
Nauwelijks is de 19 geland of de bui breekt los. 't Wordt noodweer. Zware slagregen met hevig onweer. Enkele tenten krijgen last van het water. Een geweldige knal, de bliksem moet dichtbij ingeslagen zijn. Rondom overal felle lichtstralen. Na enkele spannende uren zakt het onweer af. De keukentent wordt ingericht als slaaptent.
Tegen 12 uur is het rustig in het kamp, al is het onweer nog niet helemaal over.

Woensdag
Om zes uur moet ik de tent uit. Het regent nog. Later wordt het droog. Alles wordt de tenten uitgehaald om te laten drogen. Grondzeilen worden aan de masten omhoog gehesen. We gaan zwemmen aan het eind vn de sloot. De waterpolitie komt met een boot. We mogen wel zwemmen maar maar niet op het grasland, dat voor hooi bestemd is, lopen. Om 11 uur opening.
Daarna zeilen. 't is nog drukkend. Op het meer gaan we voor anker bij de 16. We gaan weer zwemmen. De meesten in Adam's costuum. 't Is verrukkelijk.
's Middags weer zeilen. We gaan even naar het dorp. Bij het binnengaan hoeren we iemand roepen. 't Blijkt mevr. 's Jacob te zijn die naar Hugo komt kijken. We brengen haar naar het kamp. Hugo 's Jacob gaat mee met z'n moeder, omdat hij toch morgen teruggegaan zou zijn.
Vanavond brengen we rustig onze tijd door in het kamp. We gaan vroeg onder de wol omdat we de vorige nacht zo in de weer geweest waren door het noodweer.
(logboek Stormvogels:: 's Avonds speelt de operbootsman enkele versjes op zijn mondharmonica)

Donderdag
Weer gaan we allemaal zwemmen na het opstaan. 't Wordt weer een mooie dag.
Er staat een dagtocht op het programma. Om 11 uur starten we. Bij de Jachthaven pikken we Huib en Jeanne op. We gaan naar de Zuideinder plassen. 't Is heerlijk op het water. Om 2 uur zijn we op de plas. Eerst eten we en dan gaan we zwemmen. Langs een andere weg gaan we terug, door sloten en rietlanden. De 16 probeert ons voor de komen. Daardoor ontstaat een gevecht. We veroveren de vaarboom. Door een binnensloot gaat de 16 naar het kamp en verspert de doorvaart door een touw over de sloot te houden. Prompt wordt dit door Schipper Parlevliet doorgesneden. Er ontstaat nog een kort gevecht en dan veroveren de jongens de vaarboom terug. Schipper Haasnoot loopt over naar de vijand.
(logboek Stormvogels: dit werd een hele wedstrijd wie er het eerste was doch dat ging niet zo gemakkelijk als er wel gedacht werd, want de staf wilde er natuurlijk het eerste er wezen. Maar de DR. groep die kwam in een hevig gevecht met de staf doch de staf die won het toch nog van de DR. groep en die werd in het riet gestuurd doordat het roer los stond omdat ze allemaal voorop stonden. Daardoor konden wij ze met de Ruifelaar voorbij zeilen en dit was voor ons natuurlijk een voordeel. Doch in de nabijheid van het kamp kwam de DR. groep weer in gevecht met de staf, dat kostte de DR. groep hun reddingslijn")
In het kamp gekomen gaan de jongens aan het koken. Arie de Jong krijgt last van de nagel die klem heeft gezeten tussen het zwaard enkele weken geleden. Jan Bloot gaat met hem naar de dokter. De nagel wordt eruit getrokken.

Vrijdag
We gaan 's morgens met de schouw naar de wal. Dik Parl. en ik gaan naar de kapper. Daar komt Leen H. ons ophalen. In het "Vliegende Paard" vertelt Leen ons dat Jaap Pl. direct naar huis gaat, omdat zijn schoonmoeder is overleden.
's Middags zwemwedstrijden en een wedstrijd in het optuigen van de schouw en een zeilwedstrijd. Bij aankomst in de Machinesloot krijgt Gerrit Schaap een duw van de giek. Hij kan zijn evenwicht niet houden, geeft mij een duw in de rug en ik duikel de ploemp in. 'n Rare gewaarwording als je nergens op verdacht bent. Een flinke bult op m'n been is het resultaat. M'n horloge loopt nog. 't Wordt een reuzemiddag.
De einduitslag is: Dorus Rijkers en Abel Tasman elk 21 p, de Juliana 17p. Enkele repen chocolade zijn de prijzen.
Na de avondboterham heeft het doopfeest plaats. Er zijn heel wat dopelingen dit jaar. Han van der Maaden speelt dit keer voor Neptunus, bijgestaan door Henk Elsgeest, Kees Schuitemaker en Kees van Beelen. Alle nieuwelingen houden zich prima.
Leen Haasnoot en ik gaan dan per roeiboot naar de wal, om rekeningen te betalen en met de beurtschipper af te spreken over het slepen der schouwen. Klaus Parl. roeit ons. In het dorp is een circusvoorstelling.
Om half 11 keren we terug. 't Was erg mooi bij avond op het meer. We zien spoedig een stormlantaarn hangen in één der masten. Jan Bloot slaapt deze nacht in onze tent. Ook nu weer last van muggen.

Zaterdag 4 aug.
Terug naar huis. 's Morgens regen. Tussen de buien door breken we de tenten op. Alles gaat in de schouwen. 't Is windstil. De roeiboot trekt ons en wij helpen met de vaarboom. Om half 9 verlaten we onze kampeerplaats waar we zo'n reuze week gehad hebben.
De bagage wordt in het haventje afgeladen. De schouwen gaan naar boer Van leeuwen. V. ... is inmiddels met de auto gekomen. Tegen half 12 rijden we naar huis toe.
Een kamp om nooit te vergeten!
 


Zomerkamp 1952

Nieuwkoopse plassen, de Vetwei van boer Van Leeuwen (aan het Brammetjesgat?). 2 - 9 augustus

Schipper: Haasnoot, Parlevliet (Juliana), Van der Maaden. . .

Juliana
Stormvogels + Wulpen Zeehonden + Alken
Kees van der Plas
Robbie Lageman
Piet van Duivenbode (Pieter Kraaikoerier)
Hugo 's Jacob (Huug Jaapje)
Gerard Blitterswijk (Geraldus Donderdorp)
Piet van der Plas
Ennij de Jong
Nico Binnendijk
IJs Meivogel
Henk van der Reyden
Henk Zandvliet
Wilfried Binnendijk
Ernst Boekhoven
Kees van Beelen
(Juliana troepslogboek, logboek Wulpen)
 

Programma: (logboek Zeehonden, Juliana)

Zaterdag 2 augustus. De boten worden naar het kamp gesleept door de motorboot van Rijnland. De jongens gaan met de fiets.

Zondag. Kerk en zeilen met een stormachtige wind.

Maandag. "7 uur opstaan! wassen en eten. Toen  . . . . . waar zijn de oppers, Schipper Haasnoot?!?!?!?! en één van onze schouwen. Dit werd opgelost, toen de schipper met gezegeld papier aan kwam zetten, waarin stond dat de zeerovers van de Plompbaai onze nederige nederzetting een  bezoek gebracht had met de bedoeling om een groot losgeld te krijgen van één van onze hoofden, n.l. schipper Haasnoot. Behalve enkele gevechten met de sloep en de Ruifelaer verder niets, waarom de zeerovers om 12 uur het anker lieten vallen en de schipper uitleverde (zonder losgeld) ha-ha!"

Dinsdag.  "Vandaag hadden we ook een echte zeilwedstrijd tussen 4 Katwijkers, 4 Hagenesen en 1 Noortikker (buiten mededinging) met een echte starttoren. Al dadelijk bleek dat wij ervaring misten, want 3 van de 4 werden gediskwalificeerd. Alleen de Watertrapper kwam goed binnen. Uitslag: 4 Hagenaars voorop! Jammer, maar volgend jaar beter"

"Om half zeven aten we. Daarna werden we opgeschrikt door een heraut ter paard, die ons opwekten om een historische optocht te houden. Wij kwamen uit met Hugo de Groot en z'n kist, maar daar de Abel Tasman ook ditzelfde idee uitdachten, veranderden we 't oorspronkelijke plan en lieten de kist (zonder Hugo) onder marsmuziek van de Uni in 't water plompen. Daarna "vuurwerk"" (De Stormvogels speelden "Het aanbieden van het smeekschrift der edelen).

Woensdag. Na de regen zeilen en ijs eten van des schippers duiten (die dinsdag naar huis was geweest voor zijn verjaardag). Avonds trefbal

Donderdag  Zeilen en naar het dorp. Veel regen. 's Avonds gaat schipper Parlevliet donkerzeilen.

Vrijdag. Onderlinge zeilwedstrijden: 1 Juliana, 2 Abel tasman, 3 Dorus Rijkers. 's Avonds dopen met circa 25 teerpootjes.

Zaterdag 9 augustus. Naar huis
 


Zomerkamp 1953

Nieuwkoopse plassen, De Vetwei, land van boer van Leeuwen. 25 juli - 1 augustus.

Schipper: Ravensbergen (Abel Tasman), Haasnoot (Dorus Rijkers), Parlevliet (Juliana)
Stuurlieden: Pluimgraaf (Dorus Rijkers), Kees van Beelen (Juliana), Panavlier...
Opperbootslieden: Kees van der Plas (Juliana)...

Neptunus doopte op 30 Juli: (dooprol groeparchief)
Huig Kalsbeek
Kees van Duivenbode
Jacop de Jong
Ys Meyvogel
Hans Boezaard
Nico Kuyt
Jan Willem Jacobs
Arie Baalbergen
Bertie Bouhuis
Peter van de Wolf
Kees Dubbelaar
Hubertus Pinkwater
Cornelius van Vredesengel
Jacobus de Oude
Ysbrandius Julivink
Johannes Boebah
Nicolaas Hom
Janus Wilhelmus Jaapje
Adriaan Zakdal
Bertus Breekhut
Petrus van de Zeven Geitjes
Cornelius Enkelhelm
Met getuigen: Niek Ravensbergen, Leen Haasnoot, Panavlier, Pluimgraaff

Juliana
Wulpen Stormvogels
IJs Meivogel
Leen van Rijn
Hans Boesaard
Jan 's Jacob
Hugo 's Jacob
Enny de Jong
Nico Kuyt
Piet van Duyvenbode
(Juliana troepslogboek)
 

Programma (Logboek Spechten, Dorus Rijkers, P. van Duyvenbode en logboek Dorus Rijkers, Katwijkse post, J. van der Plas):

Zaterdag 25 juli. "Na een fietstocht van een paar uur kwamen we in Nieuwkoop om 4 uur in de middag aan. Dit was op zaterdag 25 juli en het was mooi weer om te fietsen. Een half uurtje later arriveerden ook de boten, die vanuit Katwijk gesleept werden door een motorboot uit Nieuwkoop. Nadat de bagage ingeladen hadden vertrokken we allen naar het kamp, waarbij er één de plomp inging"
De fietsen werden gestald in het Vliegende Paard.

Zondag. "Deze morgen werden we opgeschrikt door de bekende schreeuw "rijzen". Om 9.30 gingen we met de schouw naar de Hervormde kerk te Nieuwkoop. Toen we er uit kwamen gingen we nog even roeien en daarna voor het eten zorgen. We waren om 1.30 uur klaar. Hierna gingen we zeilen. We werden achtervolgd door de sloep die kwade bedoelingen had. Hij enterde ons en we werden niet "afgedroogd" maar natgegooid. Wij liepen om 6 uur binnen. We gingen nog even naar het dorp. Om 10 uur gingen we onder de wol (muggen)".
" Zondagochtend gingen we naar de kerk waar ook broeder Marinus aanwezig was. deze man is juist 102 jaar geworden. Op een avond ontstond er een ware zeeslag tussen de sloep en de andere zeilboten, waarbij een laars jammerlijk in de golven omkwam."

"Op maandag stond er een flinke bries zodat we moesten reven."

Dinsdag. "Om 7 uur kwam schipper Parrelvliet ons wekken. Na ons vlug gewassen te hebben gingen we eten. Na het eten hadden we inspectie. Er werd voor degene die inspectie gewonnen hadden zilveren pennen uitgereikt. Ook deze ochtend gingen we naar het dorp. We kwamen met aardappelen en sperciebonen terug. 's Middags hadden we niks. 's Avonds liepen we al vroeg in onze pyamaas rond. We gingen om 10.30 naar bed."
"Dinsdag zoenden 2 schouwen elkaar op een hardhandig manier, zodat er zelfs een kunstsmid aan te pas moet komen die het gat weer vakkundig dicht laste. "

Woensdag. 's Morgens roeien en zwemmen midden in het meer . 's Middags zeilen tot aan Slikkerdam.

Donderdag. "Toen we uit het dorp naar het kamp terug voeren zagen we de andere op het eind van het meer zeilen. Er stond heel wat wind. Het begon te regenen en de wind stak op. Na het middageten hadden wij zeilen met Str. v.d. Maden. We gingen richting Slikkendam. Maar het begon te onweren en te regenen zodat we voor anker gingen en zodoende 's avonds erg laat thuis waren. H.E. en ik gingen op onze manier boksen. Het resultaat was Henk een bloedneus en ik een gebroken rib. hierna gingen we gauw naar bed"
"Donderdagmidddag werden er zeilwedstrijden gehouden. 1 Abel Tasmangroep, 2 Dorus Rijkersgroep, 3 Julianagroep . 's Avonds bewoog zich een lange stoet door het kamp gehuld in dekens en gewapend met een olielamp en 2 lucifers, waarmee men de "slagroomtent" binnentrok, waar een verhaal verteld werd van Tjerk, die de duivel in de vorm van een Rode Haan aan boord haalde"

Vrijdag. "De andere dag verscheen Neptunus met zijn dienaren, die een pot drogen met het kostelijke doopsel, waaraan kosten nog moeiten waren gespaard, waarmee de jongens, die voor het eerst een zomerlamp meemaakten, gedoopt werden. Na  deze plechtigheid begon het te gieten, dat tot het eind van de middag voortduurde"

"Zaterdagochtend werd een groot deel van het kamp opgebroken, waarna op enkelen na iedereen naar huis ging, waarvan één zelfs met een gebroken rib"

Gegevens:Zomerkamp 1954

Nieuwkoopse plassen, Terrein 6, ten zuiden van de Vetwei. 27 juli - 5 augustus (Nationaal Zeeverkennerskamp)

Schipper: Niek Ravensbergen (AT), Henk Elsgeest (DR), Cees van Beelen (JL)
Stuurlieden: Kees Houwaard (AT), T. de Konink (AT), Kees van Beelen (JL)...
Opperbootslieden: Kees van der Plas (JL)...

Tenten:
Groep I: Amerikaan, patrouilletent
Groep II: Amerikaan, patrouilletent, afkeurde patrouilletent, shelter
Groep III: Amerikaan, patrouilletent, 2 shelters
Algemeen: 2 Amerikanen, fouragetent, latrine

Kampgeld: fl 20 per jongen, fl. 10 per leider

Juliana (9 verkenners, 2 leiders)
Wulpen Stormvogels
IJsbr. Meyvogel
Simon Hofkes
Piet van Duyvenbode
Bram Kruyt
Hugo 's Jacob
Leen van Rijn
Nico Kuyt
Kees Ouwehand
Hans Boesaard
(Julian troepslogboek)

Abel Tasman
Zeehonden gezamenlijke bak
IJs van der Bent
Harry Bouhuys
Jaap den Dulk
Teun Meirink
Arie Baalbergen
Leen Baalbergen (Zeemeeuwen)
Teun Meyvogel (bootsman Alligators)
Dikir Hoek (kwartiermeester Bevers)
Jaap van Rijn (kwartiermeester Alligators)
Jan van der Plas (Zeemeeuwen)

Dorus Rijkers:  15 verkenners en 2 leiders

Programma: (logboek Spechten, Dorus Rijkers, (dinsdag-woensdag); logboek Stormvogels. Juliana , Hugo s Jacob (rest); kamparchief en brief Niek Ravensbergen )

Maandag 26 juli. De boten zeilen naar Nieuwkoop maar komen niet verder dan Slikkerdam. Er was zo'n storm dat ze de plas niet over durven, dus wordt er in de boot geslapen.

Dinsdag. 's Middags stormt het zo dat ze de jongens het meer niet op durven sturen. De jongens die gezeild hebben zijn doodmoe "en dat waren juist de flinkste knapen". Tot laat in het donker zijn ze bezig met het opzetten van tenten.
" 's Middags kwamen alle jongens die nog niet vertrokken waren bij elkaar voor 't huis van schipper Haasnoot, waar wij om 2 uur zouden vertrekken. Schipper Ravensbergen zou de leiding nemen van de tocht. Na een tijd rijden kreeg de leider een lekke kreeg, nou en wij toen maar wachten tot dit euvel verholpen was. Om van deze gelegenheid gebruik te maken zochten de meesten van ons een boompje op. Na een poosje stapten we weer op en kwamen verder zonder ongelukken in Nieuwkoop aan. De fietsen zetten wij in één van de schuren van het Vliegend paard. Al gauw kwam de sloep en een paar schouwen om ons te halen"

Woensdag. De officiële opening. Johan Bodegraven is er met een radiowagen en Harry Bouhuys wordt gevraagd om iets voor de microfoon te zeggen.
"M'n bootsman en ik besloten onze tanden te poetsen met slootwater, wat we beter niet hadden kunnen doen. We aten gauw en moesten toen ons weer vlug gereed maken om met de schouwen en de sloepen naar de wal te zeilen of roeien voor de opening met de gezamenlijke vlaggenparade voor het staf hoofdkwartier "Het Oude Raathuys". Het goot toen van de regen zodat we allen kletsnat werden. De vlaggen werden gehesen en er werd een openingswoord gesproken. Toen dat afgelopen was gingen we passagieren oftewel schuilen voor de regen"

Donderdag. Zeilen.

Vrijdag. 's Ochtends roeien en zeilen. 's Middags trektocht. 's Avonds avondspe lavondspel, waarbij blokjes van een sleeplijn van een motorboot werden gesneden.
" 's Middags moesten we een opdracht uitvoeren. Door regen viel dat enigszins in 't water. We zeilden de route in tegenovergestelde richting tot halverwege. We vroegen aan een visser de weg naar ons kamp terug. Deze vertelde dat die slootjes geen vaarwater waren en dat er 3 fuiken van hem kapot waren gevaren. We keerden toen snel om."

Zaterdag. 's Middags een hinderniswedstrijd, 's Avonds een feestavond door Nieuwkoop aangeboden. In het zaaltje van Tijsterman werd het lekenspel "De arbeiders in de wijngaard" opgevoerd.

Zondag. Kerkdienst. 's Avonds het traditionele "plompgooien" en daarna een primitief kampvuur.
"Er was een speciale kerkdienst in de kerk van Nieuwkoop. Een heel mooie preek, die indruk maakte. 't Motto was "Doorzetten altijd, maar met God". Thuis gekomen aten we een heerlijk zondagsmaal. Heerenbonen + aardappelen en joghurt na" (Hugo s Jacob)

Maandag.  Zeilen en 's middags zeilwedstrijden van de schouwen.

Dinsdag.  Dopen. 's Middags admiraalzeilen voor de "Hoge druk" en daarna zwemmen op het meer.
"Een dopeling vond het nodig er vandoor te gaan. Een wilde jacht op hem door sloten en weilanden volgde. Na inhechtenisneming werd hij aan de vlaggemast gebonden. En besmeurd met 't doopsel stond hij daar."

Woensdag. Overdag zeilen. 's Avonds kampvuur.
"We werden door de Jan van Galensloep tot midden op het 't meer gesleept (geen wind). Daar lagen de boten en sloepen om een praam, waar 't kampvuur zou plaats hebben. Eerst zongen we wat uit 't Gegist bestek. Dan - plotseling schoof een vlet voor 't vuur. Een 17e eeuws kapitein stond daarin. "Ik ben kapitein van der Deeken, de kapitein van het spookschip de Vliegende Hollander. Ik zal jullie mijn levensgeschiedenis verhalen". Hij vertelde met sinistere 't bekende verhaal. Maar iedereen luisterde gespannen. Na de diepe zucht van het einde werd aan de Zeeduivels uit Krommenie, als beste zeeverkennerstroep, de beker uitgereikt. De beker, die Baden Powell had uitgeloofd op de Wereld Jamboree in Vogelenzang."

Donderdag. Om 5 uur opstaan om af te breken en naar huis te gaan.
 


Zomerkamp 1955

Vinkeveense  plassen, Terrein van de "Goede vangst", vermoedelijk de Hoge Dijk van Voorneveld. 23-30 juli.   (logb AT)

Stuurlieden: Houwaaard...

Neptunus:  Kees Houwaard
 

Programma: (Contact, een Bootsman)

Ach lieve redacteuren, laat me even mijmeren over wat deze zomer was. Over dat prachtige stukje land, daar aan de N.W.-hoek van de Vinkeveense Plassen, dat een week lang een veilige thuishaven geweest is voor de Ruifelaer, de Kattiki, de Zeehond of hoe die schuiten ook heten. Over dat glasheldere water, waarin het zo goed en lekker zwemmen was: och arme thuisblijvers en strandjutters! Wisten jullie maar, beséften jullie maar wat jullie gemist hebben.

Die eerste zaterdag, beste vaders en moeders! - moesten we onze verkenners niet uit de boten of uit de tenten, maar uit het water vissen. Niet drie keer, vier keer, niet vijf keer, maar misschien wel ...
Genoeg over dat water. En dan die wind! Die maar bleef en bleef en bleef! van het opgaan van de zon tot het tijdstip, dat we de tenten opzochten, omdat we moesten gaan slapen en nog lang daarna!

Of zal ik vertellen over die avond, toen we om half elf, al in onze eerste slaap, weer uit de tenten gepord werden, toen met die smokkelaars! Of over de "Opstand der Stuurlieden", die morgen vroeg! 'k Zie nog die veldwachter op ons terrein onze verkenners wekken!. Beste mensen, als die man er niet gewest was! Misschien lagen Schipper Niek en Schipper Leen nu nog wel zachtjes te kreunen van de pijn en verdriet op die kleine stukjes gras, die een week lang scheidsmuren waren tussen Sperwers en Zeehonden of Wulpen of meer van zulke vogels.

Of zal ik schrijven over Neptunus? Jongens, wat was hij lastig dit jaar! En wat een aardig, lief stelletjes dopelingen hebben hem begroet!.
En dan die storm, die er woedde, die late avond in de slagroomtent. Dat zeemansleven op zo'n "Pamir" was hard. Hard en ruw. Onmeedogenloos is de zee, als die zijn tol eist.

Maar beste redacteuren! Liefelijker tonelen komen in mijn herinnering op! Hoe graag werd niet door de stuurlui en anderen de reis naar de "Zwarte Schuur" ondernomen? Steeds meer beelden rijzen nu in mijn herinnering op. Wat zal ik noemen? Zal ik vertellen van dat schip, dat aan de ketting ging? Of over de zoekgeraakte Latrine-Hark? U weet toch, wat ik bedoel?

Maar ach! Lieve redacteuren! Laat me nu met rust,  ja. En laat me nog wat mijmeren. Mijmeren over stille herinneringen aan dat machtige waterkamp "Vinkeveen 1955". Straks ...  Och,  nog even beste redacteuren!   Nog even ...
 


Zomerkamp 1956

Vinkeveense plassen, 28 juli-4 augustus

Stuurlieden: Houwaard, Hoek (Titus . . . Bocht),...
Opperbootslieden: Peter de Wolf aan het eind van het kamp.
 

Programma: (logboek Zeehonden, Juliana. W. Hogewoning)

Vrijdag 27 juli. De boten worden naar het kampterrein gesleept door de motorboot en een buitenboordmotor op de Watertrapper.

Zaterdag. 's Morgens wat zeilen en roeien. 's Middags komt de vrachtwagen met de bagage bij de "Zwarte schuur". Een paar jongens komen met de auto, de rest met de bus. De tenten worden opgezet.
"We maakten vlug onze slaapzakken klaar om te gaan slapen. We lagen goed en wel of onze lieve buren (Amsterdamse zeeverkennertjes) begonnen met veel lawaai een prikkeldraadversperring vlak achter onze tent te maken, zodat van slapen niet veel kwam. Ze werden door ons op de Mokerhei gewenst en nog meer naars werd hun toegeschreeuwd. Om half twaalf was de versperring eindelijk klaar, versierd met bordjes als: Verboden toegang, Eigen terrein, IJzeren gordijn enz. enz. "

Zondag. Er wordt een gezamenlijke kerkdienst samen met een andere troep uit Rijswijk georganiseerd door schipper Vink in de squadron. 's Middags staat er zo'n storm dat van de 14 de mast gekraakt wordt. Ook de squadron moet worden afgebroken.

Maandag. Teveel wind, daarom in twee groepen waarvan de een kookt en dan ander een kussengevecht houdt op een mast.
" 's Avonds was er iets minder, zodat er een spel verzonnen werd met de zeilboten en de zeehond. Iedere boot kreeg een letter aan stuur- en bakboord van het roer. deze letters vormde het bekende spreekwoord Rust Roest. Men moest ze van elkaar zien op te schrijven en zo erachter komen hoe het spreekwoord luide."

Dinsdag. Minder wind, dus koken en wat zeilen. 's Middags de squadron weer opzetten en naar het dorp. 's Avonds zingen en vertellen in de squadron.

Woensdag. Prachtig zeilweer en de hele dag gezeild.
"'s Avonds werd de verjaardag van "Vrouwaard" gevierd. Aanwezig waren: de burgemeester, de commissaris en de adjudant, die Kees een lintje overhandigde voor zijn moeder. Er werd flink gedronken (chocolademelk) en gezongen. Om half elf was het feest afgelopen. Waarna we vlug in onze slaapzakken kropen, maar na een half uur waren we er nog vlugger weer uit omdat het zo geweldig begon te plenzen dat onze Amerikaan een vergiet werd. Wij zijn toen in de squadron gaan slapen"

Donderdag. Om 11 uur openen en koken. 's Middags met alle zeilboten naar de andere plas en naar het dorp.
"De 14 was ook meegegaan omdat stuurman Houwaard een ander mast had gemaakt, zodat wij die van de Abel Tasman kregen en hun de nieuwe"
Bij terugkomst wacht Neptunus voor de doop.

Vrijdag. 's Morgens koken en zeilen op de plas voor het eiland. Na het eten een spel, waar men vlaggetjes moet zien te pakken die op drijvers bevestigd zijn die achter de boot hangen.
" Waarna we bezoek kregen van twee stok oude mannetjes!!! die aan iedere senior een aardigheidje gaven en ook aan stuurman Houwaard"

Zaterdag 4 augustus. Terug naar huis
 


Zomerkamp 1957

Nieuwkoopse plassen, De Vetwei, 27 juli - 3 augustus

Leiding: Niek Ravensbergen, Kees Houwaard, Henk Elsgeest, Harry van der Maaden, Albert Labordus, Hans Drop, Leen Haasnoot, IJs Meyvogel.

Kampgeld: fl 25 per jongen, fl. 10-25 per leider

Juliana
Zeehonden Wulpen/Stromvogels
Harry Oudshoorn
Wim Hogewoning
Arie Ouwehand
André van Duyvenbode
Frank Basters
Bram Kruyt
John Basters
Kees Ouwehand
Niek Ouwehand
Jaap van der Vijver

Abel Tasman
Zeehonden Zeemeeuwen Senioren
Jan van Beelen
Luuc Ouwehand
Jan Ouwehand
Cor Vooys
Arie Ouwehand
Jan Boersma
Leen van der Oever
Jaap van Rhijn
Jaap van Duyn
Jan van der Plas
o.a. Jaap van Rijn, Jan van der Plas, Jan van Beelen.

Dorus Rijkers
Sperwers Valken
Wijnand Rijsdam
Jaap Visser
Leen Guyt
Jaap Bergman
Jan Schuitemaker
Bertie Bouhuiys
Jan Dubbeldam
Ben Veenekamp
Kees Snijders
(Kampschrift Ravensbergen)
 

Programma: (logboek Stormvogels, Juliana. Kees Ouwehand)

Zaterdag 27 juli. Met de fiets van de Havenstraat naar Nieuwkoop, waar de fietsen werden gestald in de schuur bij de haven.

Zondag. " We zijn op die dag ter kerke gegaan, De dienst begon om 1/2 tien. Maar (om met de woorden van het gedicht uit het Contact te spreken) des preekheers doopredinatie en derzelfe predikatie had bijzonder lange werk"
De rest van de dag zeilen en roeien en de avond werd besloten in de squadron.

Maandag. "Niet veel bijzonders. Zeilen, roeien, eten naar de squadrontent. Daar leerden we van Labordus het wonderschone lied: Quandosie (Italiaans). De vogels en de ratten hebben de hele nacht niet kunnen slapen!"

Dinsdag. Niet veel bijzonders. Zwemmen, zeilen en roeien. 's Avonds zeilinstructie, zoals de volgende avonden.

Woensdag. Niet veel bijzonders.

Donderdag. Gedeeltelijk besteed aan het afnemen van het zeilinsigne. 's Middags dopen:
" Statig kwam er een boot varen door de rivier langs het terrein gelegen en in de volksmond de "plomp" genoemd. Aller nekken of halzen, hoe je 't noemen wilt, rekten zich bij 't aanschouwen dezer kostelijken boot. In deze boot zat Neptunus met z'n staf. Zelfs z'n secretaris was meegekomen. De boot naderde en uit honderden kelen klonk klonk daar een welkom aan de hoge gast. Aan wal gestapt werd Neptunus verwelkomd door schipper Ravensbergen, die een welkomswoord richtte aan de gast. Na deze schreed de godheid naar z'n zetel die klaar gezet was en nam plaats. In de korte rede die hij hield (Neptunus is n.l. nogal kort aangebonden) zei hij, dat hij kwam om een paar nieuwelingen te dopen. Toen hij klaar was moest z'n secretaris de namen voorlezen van de slachtoffers. Velen van deze mensjes waren bang en liepen weg, wat tot gevolg had, dat de knechten van Neptunus volop werk hadden en dat de plechtigheid lang niet zo best verliep als gehoopt was.
Afijn, Neptunus troostte zich een beetje om met de staf van het kamp een kopje zeewier te drinken."

Vrijdag. 's Morgens afnemen zeilinsigne. 's Middags een groot zwemfeest. 's Avonds avondspel:
" twee partijen: vrachtvaarders en zeerovers. De zeilboten moesten vracht (in de vorm van een papiertje) naar de overkant van het meer brengen. De zeerovers moesten dan het papier te pakken krijgen. Natuurlijk tijdens de vaart!. Onze troep, de Juliana, werd winnaar"

Zaterdag. 3 augustus. Terug naar huis.
 


Zomerkamp 1958

Nieuwkoopse plassen, De Vetwei, 26 juli - 2 augustus

Schipper: Niek Ravensbergen (AT), Leen Haasnoot (J), Han van der Maaden (DR)
Stuurlieden en opperbootslieden: Gijs Hoek (J), IJs Meyvogel (J), Enny de Jong (J), Kees Houwaard (AT), Jan van der Plas (AT), Henk Elsgeest (DR)
 
Juliana Dorus Rijkers
John Basters
Ks Ouwehand
Jaap van der Vijver
Gerrit Kruyt
Bram Kruyt
Frank Basters
Gerrit van van Beelen
Kees Verweymeren
Wim Hogewoning
Niek Ouehand
Harry Oudshoorn
Arie Oudshoorn
J. van 't Hart
Wijnand Rijsdam
Wim van Dijk
Kees Visser
Jaap Visser
Kees Snijders
Ben Venekamp
Leen Guyt
Hnek van Duyn
Jan Dubbeldam
Jaap Bergman
J. Dus..wa
Piet Schuitemaker
Jac. Timmermans
Rinie Teimmermans
Leo Kreft

Abel Tasman
Bevers Zeemeeuwen
Jan van Beelen
Piet Ketting
Niek Ravensbergen (van de Alligators)
Hans de Jong
Adriaan Ouwehand
Niek Schaap
Leo van der Plas
Jan Ouwehand (van de Zeemeeuwem)
Peter Kleiberg
Leendert Parlevliet
Niek den Heyer
 (Kampschrift Ravensbergen)
 

Programma: (logboek Stormvogels, Juliana, Kees Ouwehand)

Zaterdag. 26 juli. " We vertrokken zoals gewoonlijk op 's zaterdagsmiddags om 2 uur vanaf Havenstraat 13 (op de fiets). De tocht verliep bijzonder goed. Dat wil zeggen: in Leiden stond er een auto geparkeerd. Een Ouwehandje (de jongste) wilde eens proberen of die auto wel
écht was. Boing!!! De auto wàs echt!! Afijn: we zijn in Nieuwkoop aangekomen!! Nadat we daar in Nieuwkoop enige tijd gewacht hadden, kwamen de sloepen met de mensen van de training aan en konden we naar de Vetwei van boer van Leeuwen gaan. De tenten werden opgezet  . . . .  en klaar was 't kamp"

Zondag. Kerk op de Vetwei. Hopman Offringa uit Alphen treedt op als voorganger. De rest van de dag zeilen en roeien.

Maandag en disndag. De hele dag zeilen op de plas.

Woensdag. 's Morgens zeilen. 's Middags  wedstrijden in de vorm van een spel:
"De boten gingen het meer op: 3 schouwen en een sloep. De sloep had een kortere route, dat spreekt tenslotte vanzelf. De Ruifelaer lag direct al aan de kop en kwam als eerste aan bij boei B. Hier was een briefje aan vastgemaakt met geheimschrift. Nadat we dit opgelost hadden, gingen we naar boei E (dit was namelijk de opdracht op 't briefje). Op elk boei was een briefje. Na vele tegenslagen (gebroken zwanehals, enz.) bereikten we boei F. Hier waren twee vissers die een boodschap hadden aan hun hengels. Enfin, na veel gedraai enz. werd bekend dat de Zeehond winnaar van die middag was geworden!"
's Avonds, na het van de wal ophalen van Schipper Haasnoot, admiraalzeilend met de vier schouwen terug naar het kamp.
's Nachts:
"Jan Ouwehand van de Abel Tasman troep had weer wat nieuws en dat kan hij natuurlijk niet stil houden. Hij zou namelijk in de kooktent gaan slapen, daar de bakskist niet dicht kon en hij bang was dat anderen 'm leeg zouden kapen! Dit vormde natuurlijk een prachtinhoud voor een griezelroman: "De spoken in 't holst van de nacht" of zoiets. Afijn om twaalf uur zou het feest beginnen, maar half twaalf was het al aan de gang. De kist werd luid krakend en onder het onderdrukt gegrinnik van een stuk of 5 spoken buiten de tent naar buiten gesleept en in de squadron neergepoot"

Donderdag. Na terugkomst van het zeilen: dopen, voorafgegaan door drie leden van het orkest "Los Idiotos", waarna van de dekselschaal van mevr. van Ravensbergen slechts enkele miserabel stukken over zijn.

 " De zeilwedstrijden hebben een reputatie hoog te houden, geachte lezer. Het is namelijk zo, dat de zeilwedstrijden elk jaar weer figuurlijk in het water vallen. Zo ook dit jaar. Bij de start was er nog een beetje wind. Dit beetje wind werd allengs minder (de wind dacht natuurlijk ze kunnen je-weet-welle, maar ik ga liggen). Bij boei A kwam de hele troep bij, en/op elkaar te liggen. Zodoende was, dames en heren, de hele wedstrijd een fiasco geworden, daar prompt elke deelnemer werd gediskwalificeerd!!"

Vrijdag. Zwemwedstrijden. "Zeilwedstrijden: herhaling van donderdag. Hier wil ik kort over zijn: De 16 kreeg een verkeerde route. Die 14 voer op boei C. Die 15 greep de giek van de 14. Weer gediskwalificeerd."

Zaterdag. 2 augustus. Afbraak en terug naar huis.
 


Zomerkamp 1959

Nieuwkoopse plassen, de Vetwei, 25 - 31 juli

Leiding: Niek Ravensbergen, Leen Haasnoot,  IJs Meyvogel. Henk Elsgeest? Houwaard?

Kampgeld: fl 20 per jongen, fl. 10 per leider
 
 
 
 

Juliana
Wulpen Stormvogels/Zeehonden Senior
Bram Kruyt
Jaap van der Vijver
Ad van Delft
Adrie hoek
Frank Basters
Koos van Wijmeren
John Basters (Stormvogels)
Kees Ouwehand (Stormvogels)
Gerrit Kruyt (Stormvogels)
Nico Ouwehand (Stormvogels)
Arie Ouwehand (Zeehonden)
Rob van Zurk (Zeehonden)
Gerrit van der Bent kon op het laatste ogenblik niet mee vanwege een gebroken arm
Wim Hogewoning

Abel Tasman
Bevers Zeemeeuwen
Piet Ketting
Kees Hoek
Adriaan Ouwehand
Alt Hogewoning
Niek Ravensbergen
Hans de Jong
Koos van Rhijn
Nico Schaap
Wim Wouda
Leen Parlevliet
Gijs Arend Ouwehand
Gerrit Scherpenzeel
Niek den Heyer
Jan Ouwehand
Verder: Jan van Beelen, Gert Scherpenzeel.

Dorus Rijkers
Spechten
Jac Timmermans
Rinie Timmermans
Leo Kreft
(Kampschrift Ravensbergen)
 

Programma:  (logboek Stormvogels, Juliana; logboek Zeehonden, Abel Tasman)

Zaterdag 25 juli. "Om 2 uur vertropkken wij uit de Havenstraat naar de "Vetwei". Het ws schitterened weer, al werd het een betje te warm. Wij fietsten via Rijnsburg, Oegstgeest, leiden, langs de zuidoever van de Rijn via Hazerswoude, Alphen. Daarna kangs het Aarkanaal door de polder naar Nieuwkoop. Daar aangekomen waren er reeeds jingens die of particulier gebrcaht of met de vrachtwageb meegkomen waren. Verscheidene jingens renden toen wij net aangekomen waren naar een kruidenierswinkel, dei zker een 20 flesjes en fklessen limonade, Cola, Sissi of iets anders heeft verkocht. Even daarna kwamen twee schouwen met deelnemers van het Gilwellkamp.
Hiermee gingen wij en de bagage naar het kamp. Daar aangekomen werden we eerst de tenten verdeeld. Onze troep.(Abel) kreeg: 2 Amerikanene en 2 schelters, 2 patrouilletenten  als kookteneten. Nadat alles stond wat tenten betreft zoals het moet, gingen wij onder leiding van stuurman Elsgeest zwemmen. Hierna werd gegeten."

Zondag. "De inspectie was geweest en over een paar minuten zou het kamp geopend worden. Nadat de vlag gehesen was, hielden wij een kerkdienst. Het was nog een jonge dominee, hij was erg aardig en hij heeft zijn preek erg eenvoudige gehouden, n.m. over het onze vader."
's Middags zwemmen vanwege de afwezigheid van wind. 's Avonds meer wind, dus zeilen.
" 10 uur waren we weer in het kamp terug en legerden ons in de squadron waar enige liederen werden gezongen en waar schipper Ravensbergen het verhaal van Odyssee voorleesde. Daarna doken we in de slaapzakken en sliepen weldra in, nadat we eerst een pijp hadden gerookt. Soms hoorde je in het kamp de lugubere woorden: G.V.D. rotmuggen."

Maandag. "Wij zijn naar het dorp geweest en waren pas om half een terug. Na het eten was er genoeg wind om te zeilen en dus vertrokken alle zeilboten achter elkaar door de machinistenschool weg voor de wind. Soms was de sloot zo smal dat met gijpen de giek zo het riet in vloog. Toen wij eindelijk uit de slootjes kwamen zaten wij in Noorden. Na iets gedronken te hebben, gingen wij al jagend door de bruggetjes, terug naar het meer."

Dinsdag. " 's Morgens stond er aardig wat wind en dus gingen wij snel zeilen. Enkele hadden geen zin en bleven thuis, maar toch bleven zij in de boot toen zij hoorden hoe fijn het ging. Vlak voor het eten werd er admiraal gezeild voor schipper Haasnoot, die dit filmde. 's Middags om half twee begon de barometer op te lopen en om een uur of drie kregen wij een windhoosje. Er was een boot zeeverkenners die bij ons schuilde. De halve squad stond te dansen, alle tenten kregen water binnen, terwijl bij onze buren een steen boven op twee tenten werd geslagen. Na de ravage opgeruimd te hebben, vertrokken wij nog voor een poosje naar het meer. Arie Ouwehands vader en moeder waren in het kamp en hadden kado's en zure haring meegebracht."

Woensdag. Oefenen en afnemen van zeilinsigne en bootleidingscertificaat.
"'s Middags zijn we met de boten door al de slootjes achter ons kamp naar Noorden gegaan. De 16 voorop, daarachter de 15, de 14 en de 19. Toen we een stel bochten om waren was de 19 een heel eind achter ons en de 15 was de verkeerde sloot ingegaan. Maar de 16 en de 14 zaten nog op de goede weg. Een half uur later zagen we de 19 helemaal niet meer en was de 15 door een andere sloot voorbij ons gekomen. Zo kwamen we eindelijk in Noorden aan. Daar was het alle bruggetjes opengooien. Na veel gezoek bereikten we de plas en waren spoedig thuis
Die avond was er een bonte avond nadat schipper Houwaard nog een begrafenisplechtigheid had geleidt. Want een luciferhoutje was afgebrand en ging nu de grond in. De bonte avond is goed gelukt. De stomme film was wel het hoogtepunt van ons programma, maar het Stavida-orkest speelde zeer goed, vooral de herkenningsmars. Zeer geslaagd is ook de onthulling van het standbeeld op het dorpsplein en in het circus Boldini waren zulke beste artiesten dat iedereen vol spanning bleef kijken wat er zou komen. Maar vooral de reportage van de zeilwedstrijden was zeer slecht (goed). De grammofoonmuziek was ook best geslaagd, dus dit was een zeer groots evenement van de verenigde Vetwei-Nieuwkoopzender. De avond werd met veel geschreeuw afgesloten"

Donderdag. Zeilen. Schipper Haasnoot werd in de plomp gegooid.

Vrijdag 31 juli.  "Om  half 5 rijzen en gelijk tenten afbreken. Om 8 uur stonden we aan de wal, waar we diep onder de indruk kwamen met het afscheidslied van de drie schippers: Haasnoot, Houwaard en Ravensbergen en het afscheidswoord van Houwaard maar wij verblijden ons weer het Halleluja. Om 9 uur gingen de fietsers weg. En 's middags ging de rest met de sleep waar wij erin 2 uur in de regen hebben gezeten. 's Avonds om half negen uur waren wij thuis en meerden de schouwen aan de steiger.
En zo waar... waard.... waarde....  vr...  vrienden was voor ons Nieuwkoop 1959 voorbij."