Troephuis aan het Mallegat


 

Troephuis begin 1964, gezien vanaf de punt. Overal open land, zoals een zeiler dat graag ziet. De woonboot lag er nog tot jaren zeventig.

1976 

In 1962 werd een grote loterij gehouden, met een geluidswagen door het dorp, voor een nieuwe behuizing en een jaar later kon een oude keet van de Zuiderzeewerken worden gekocht als botenloods. De zeeverkenners kregen van het Hoogheemraadschap Rijnland het mooiste plekje van Katwijk in gebruik.
In het najaar van 1963 besloot de scheepsraad van de Julianatroep om de botenloods als onderkomen te gebruiken, want de bunker was dermate geruïneerd dat aan opbouw niet meer viel te denken. Een deel werd afgescheiden met twee bakshokken en er werden kachels geplaatst. Ook de andere troepen wilden daar heen vanwege de voortdurende vernielingen in de bunkers. Na verschillende verbouwplannen lagen in 1965 de boten uiteindelijk buiten en de zeeverkenners binnen. Het leidingshok werd na een stevige aanklacht van opperbootsman Pijttersen in het Contact, vanwege de veel kleinere troepsruimte, aan de Dorus Rijkers gegeven.

In 1970 werd nog met betonnen palen en prikkeldraad een hek gemaakt tegen de overlast van sportvissers en groepen jongens.
Het was een rommelig, dus gezellig gebouw. De verwarming bestond uit petroleumkachels die de ruimte pas aan het eind van de middag een redelijke temperatuur gaven.

(Julianalogboek)
 


Waarschijnlijk bezoek in april 1969, na opening van het oude notarishuis aan de Rijnstraat (voor de welpen)
(Smit, Lodder, Bergman, ?, ?, Bonjer, Van Marle, Ravensbergen, Andeweg, Vermeulen, Haasnoot, Slotboom)

 
tot 1977
1977 - 1981
In 1974/75 kregen de zeeverkenners van de gemeente een oude keet van betonplaten langs de Schelpendam, mits ze die dezelfde zaterdag (gratis) weghaalden. Dit gebeurde en leverde behalve een afschuwelijke spierpijn, een stapel betonnen palen, platen en stoeptegels, die vervolgens jaren nutteloos op het terrein lagen. Alleen de palen bleken nuttig voor het vervangen van de afrastering.

 
Op een vrijdag tijdens de kerst in 1977 werd tijdens een zware storm het dak van de Dorus Rijkers en Juliana opgetild, zweefde over de keet en belande in de Rijn. Daar het werd op zaterdag eendrachtig weer uitgevist en (met hulp van de brandweer) in brokjes en stukjes teruggelegd en "tijdelijk" met asfaltpapier belegd. 's Avonds zaten ze weer droog.


De Juliana onthoofd
De Dorus Rijkers

 
Het Dorus Rijkers troepslokaal


Het leidingshok


Buiten