Vernielingen in de bunkers, 1959
Brief aan de gemeente?
 
 
. . . . .
De afdeling Katwijk had zich voorgenomen deze zomer het bunkercomplex min of meer officieel te openen, doch heeft hiervan af moeten zien, gezien de toestand waarin het geheel zich op dit ogenblik bevindt, dank zij de schade die kortgeleden weer is aangebracht.

Ten einde u een inzicht te geven in de aard der vernielingen, geven wij u de volgende, uiteraard onvolledige opsomming:


6 okt 1962. Vernieling in de Abel Tasman bunker

1e  Het op grote schaal vernielen van hangsloten, door middel van ijzerzagen. Zware ijzeren hekken werden doorgezaagd, zware ijzeren deuren werden vakkundig geforceerd.

2e  Tengevolge van het forceren van deuren en hekken hadden de daders vrije toegang tot de betreffende bunkers en vernielden daar de inventaris volledig. Werk- en speelmateriaal van de welpen werd herhaaldelijk op een hoop getrapt en vernield.

3e  In één der bunkers werden de muren bevuild met pornografische voorstellingen. In één der andere bunkers werden de muren volgekladderd met allerlei vuile woorden, zodat de betreffende leider het niet verantwoord achtte de aan hem toevertrouwde jongens in de bunker te laten.
In een derde bunker werd de volledige houtvoorraad, welke opgespaard was voor de winter, in de opslagplaatsen der bunkers in brand gestoken, waardoor de bunker volledig uitgerookt werd en onbruikbaar is.

In één van de bunkers van de padvindster werd al het werkmateriaal zinloos vernield en werd een hoeveelheid petroleum, welke in de bunker aanwezig was voor verlichtingsdoeleinden, in de bunker uitgegoten. Dit laatste feit is ongeveer drie weken geleden gebeurd. Tevens is gepoogd brand te stichten.

Er zijn herhaalde diefstallen gepleegd waarvan de volgende concrete feiten vermeld kunnen worden:
Alle medailles en bekers van de Bestevaerhorde zijn gestolen.
. . . .

Naar aanleiding van een eventueel optreden van de politie, memoreren we nog eens de feiten, Enige jaren geleden werden uit één der bunkers van het oude complex enige vloerkleden ontvreemd. De politie werd terzake ingeschakeld. Na enige tijd kwamen wij erachter dat de vloerkleden ergens op Lombok in een woning lagen. Ook hier is de politie van in kennis gesteld, doch we hebben hier nimmer meer iets van vernomen.

Verder hebben wij geconstateerd dat dit voorjaar, tijdens een oefening van de politie zonder enige voorkennis onzerzijds het padvindersterrein gebruikt, dat de politie zich niet ontzien heeft bepaalde bestratingen op te breken en allerlei gebruikt schietmateriaal in één der bunkers werd geworpen.

Deze zomer zijn, in de maand augustus weer vrijwel alle ruiten vernield, nadat men eerst een aantal houten schotten had geramd. Al enige malen zijn dit jaar gemetselde muren ingeslagen. In de grote bunker is vrijwel alle meubilair stuk geslagen, de gordijnen zijn verbrand of weggenomen, gereedschap is gestolen, door de jongens aangebrachte versieringen zijn vernield, gestolen of bevuild.