De Nederlandse Padvinders (Afdeling: Katwijk aan Zee)
 

Rondleidingen Bunkercomplex

Relaas over wat bekend is van de voormalige stellingen, bunkers en onderkomens van de voormalige Duitse Weermacht in de Zuidduinen te Katwijk aan Zee


De Geschutsstelling
Hier bevond zich een kustbatterij (+/- 20 cm) [man?], gecamoufleerd zoals alle andere stellingen, getuige de haken langs de betonnen randen. De plaats van het affuit is nog zichtbaar. De fundering zit tot minstens 15-20 m onder de grond.
Beneden bevond zich de munitie, die door elektrisch bediende rolkettingen naar boven werd getransporteerd langs de trappen. De plafonds zijn beveiligd met +/- 2.5 m gewapend beton. Het vuur der vuurmonden werd geleid vanuit de Centrale Vuurleiding (op het zuidelijk gedeelte van het terrein). Vanuit deze stelling is het radar apparaat nog zichtbaar.
Deze rotonde wordt nu gebruikt als kookplaats voor de verkenners en als kampvuurplaats.

Onderkomens (nu welpenholen van de Dorus Rijkershorde en de Julianahorde)
Hierin een verblijf voor de officieren. Huiskamer, slaapkamers, badgelegenheid met stromend water. Elektrisch licht (nu door de verkenners aangelegd en gevoed door de eigen generatoren tot een capaciteit van 3.500 Watt). Prachtig uitzicht over de duinen.
Niet zoals de bunkers van gewapend beton, maar opgetrokken als gewone woonhuizen met een beschermende zandlaag. Telefoonverbindingen waren overal aanwezig, nu door de P.T.T. en de Marine na de oorlog weggesloopt. De bevolking sloopte ook, zelfs nu nog en nu ten nadele van de jeugdverenigingen, die deze troephuizen in stand moet houden met 15 cnt contributie en met eigen krachten en materiaal.
 
 

Rechts boven: Commandeurswoning (Algemeen/Pioniers).
Links: officiersverblijven 
   (NPG, daarachter Abel Tasman horde)
Hoofdbunker (nu in gebruik als troephuis van het N.P.G)
Het lage gedeelte was bibliotheek en officiersverblijf. W.C.'s, badkamers, "Schreibstube", enz. bevonden zich hier. Boven in de grote kamer was het verblijf van de commandant der stelling. Dit verblijf was prachtig ingericht en had een goede accommodatie, b.v. privé keuken, toilet, badkamer.
Goed gemeubileerd met gestolen meubelen. Verlichte bloembakken, centrale verwarming, stromend warm en koud water, vast vloerkleed enz. enz. Deze kamer, hoewel nu sober gemeubileerd, wordt nu gebruikt als ontvangstkamer bij byzondere gelegenheden, zoals bij het bezoek van buitenlandse gasten. De pioniers (oudere padvindsters) houden er hun bijeenkomsten.
Hieronder bevond zich de ruimte voor de centrale verwarming en nog enige bedrijven.

Telefooncentrale (nu troephuis van de verkennerstroep Bestevaer)
Hierin: een telefooncentrale met verbindingen met Hoofdkwartier in Berlijn, Seys en Christiansen, een zendapparaat, 8 telefooncellen en een waarnemingskoepel voorin, waaruit de kust is te overzien van Scheveningen tot Zandvoort. De grote kamer was de kaartenkamer.
De bunkerkachel, die zich hier bevindt, is door schipper Parlevliet geplaatst. De bunker werd centraal verwarmd. De bunker werd automatisch van lucht voorzien door ventilatoren met gasfilters. De deuren sloten luchtdicht af door de rubberranden. Overdruk werd afgevoerd door de ventiels (kleppen). Deze bunker kon ook verdedigd worden tot de laatste man, getuige de schietgaten en mitrailleurkoepel.

De Gasbunkers (nu troephuis Julianatroep)
Telefoonbunker, Abel Tasman bunker, Dorus Rijkers (hospitaal) konden gasdicht gesloten, ventilatoren met filters. Bunkerkachels speciaal voor dit doel.
Haken aan de muur voor bedden. Ook weer schietgaten met schuiven om tot de laatste man toe te verdedigen. Zijn vochtig. Vertel van overstromingen en het leegpompen later.

De bunker bij de pomp
Een onderkomen, waar de zadelmakerij gevestigd was. Bij de pomp nog 2 tanks van 1700 liter elk. De enige tanks, die uit de sloperij gered zijn.
Hoewel sterke deuren, grote sloten en grendels, toch inbraken, waardoor 8 rubberboten gestolen zijn. +/- 1250 gld. schade. Is niet zo 1, 2, 3 weer te herstellen van 15 cent contributie in de week. Hiervoor rondleidingen georganiseerd om troephuizen te onderhouden en botenfonds te versterken, daar we nog steeds geen boten hebben.

Hospitaal (Dorus Rijkers troephuis)
Ook een gasbunker. Verschillende kamers voor de zieken. Zwaar beschut door 3 m beton. Hier nu kaarten te koop ten bate van de kas voor boten en onderhoud. Hier ook einde der rondleiding.

Route: Geschutsstelling, langs hoofdbunker gangetje in naar welpenhol (Dorus Rijkers, dit is een onderkomen), terug (Indien niet druk: i.p.v. Hoofdbunker eerst Abel Tasman (gasbunker, zelfde weg terug, Hoofdbunker, verder als hier) Hoofdbunker, eerste deur links, binnendoor naar pionierskamer (hier was hoofdkwartier) voordeur uit, gang in, telefoonbunker, loopgraaf door naar Julianatroephuis (gasbunker), welpenhol (onderkomen), loopgraaf, pomp (onderkomen), Dorus Rijkers, Hospitaal, einde.