Financieel jaarverslag 1947


Inkomsten fl. Uitgaven fl.
Saldo op 1-1-1947
Contributie Julianahorde
Contributie Abel Tasmanhorde
Contributie Dorus Rijkershorde
Contributie Julianatroep
Contributie Abel Tasmantroep
Contributie Bestevaertroep
Contributie Dorus Rijkerstroep
Contributie Neptunustroep (1946)
Contributie Stam De Watertrappers
Contributie Leiders(-sters) 1947
Contributie Leiders(-sters) 1948
Verkoop
Bezichtiging bunkers
Verkoop briefkaarten
Kampeergeld
Giften
Diversen

Totaal

312,74
190,25
169,85
147,65
155,55
72,70
107,80
118,64
16,00
58,05
72,00
12,00
172,09
179,40
261,00
155,25
56,94
111,39

2369,30

Contributie, huur en abonnementen
Insignes, klassekaarten, enz.
Lectuur
Tenten
Duplicator
Overig materiaal
Onderhoud lichtmotor
Benzine en olie
Verlichting
Verwarming
Onderhoud bunkers
Drukkosten briefkaarten
Toekomstig maandblad
Porti en schrijfbehoeften
Band
Kampeerkosten
Diversen (ouderavonden, enz.)
Saldo op 31-12-1947

Totaal

189,15
47,85
66,15
659,00
112,00
108,66
6,37
38,57
1,50
6,75
83,91
105,70
33,59
17,51
287,60
237,57
156,15
211,27

2369,30