Financieel jaarverslag 2000


Inkomsten fl. Uitgaven fl.
Contributies
- Welpen 
- Zeeverkenners
- Wilde Vaart
- Leiding en bestuur
Financiële acties (Oliebollen, Scoutloten)
Rente
Collectes (Anjerfonds, Jantje Beton) 
Vlaghijsen gemeente
Kampen
Subsidie

Totaal


5.640
15.120
 2.160
 1.600
 13.877
 402
 1.662
 6.252
 31.781
 43.309

121.803

Gebouwen (Troephuis en Parnassia)
Administratiekosten
Verzekeringen van boten
Training van leiding
Afdracht aan Scouting Nederland
Kampen
Verbruiks- en spelmateriaal
Onderhoud van boten en tenten
Afschrijving van boten en tenten

Batig saldo

Totaal

48.223
 2.107
 3.606
 2.634
 5.942
 31.781
 5.545
 13.076
 7.403

1.486

121.803