Op 25 januari en 15 februari 1958 werd een padvinders-grammofoonplaat opgenomen door een gelegenheidskoor van Amsterdamse en Katwijkse PIVO's (Pioniersters en Voortrekkers). De hoestekst geeft een uitleg van de bedoeling van de plaat:

"Op dit plaatje hoor je zeventien liedjes, die padvinders veel en graag zingen. Je zingt ze op de wekelijkse samenkomsten en ook wanneer je straks weer allemaal samen "op kamp" bent zullen deze wijsjes dagelijks onder de vrije hemel en rond het kampvuur weerklinken. Het hele padvindersleven is met dit plaatje feitelijk op muziek gezet. Het corvee, het liedje dat je zakgeld op is "Ego sum pauper" (Ik ben 'n arme bliksem) en als besluit het kampvuur met "Blijf bij ons, Heer" en "Die goeie oue tijd". Zo passeert een hele kampdag de revue!
Padvinders uit Amsterdam en Katwijk hebben onder leiding van de onvermoeibare Albert Labordus de liedjes ingestudeerd. Zij zijn te bescheiden om te denken, dat zij prachtig koorwerk hebben gepresteerd. Maar, trouw aan de yell  "Wij D.O.B., D.O.B., D.O.B.!"  hebben zij hun best gedaan. Nog voornamer is, dat zij er ontzaglijk veel plezier in hadden. Het zijn prettig gezongen liedjes geworden met een muziekje er bij.
 
 
Eigenlijk mag dit plaatje bij geen enkele groep ontbreken, vind je wel? En voor jezelf, thuis, met je vrienden, is het telkens weer prachtig, als je dit plaatje kunt opzetten en nog eens heerlijk na-genieten!"

Een beschrijving van de dag staat genoteerd in de stam-historie
 
 
Kant 1

Hoort, zegt het voort (P.A. Rubens/ M. de Wijs-Mouton)

Corvee (Onbekend)

Pak al je zorgen (Pack Up YourTroubles) (F. Powell/G.Asaf)

Jan Hinnerik (Trad.)

Fry is de fiskfangst (Onbekend)

Curacao (Onbekend)

Al die willen te kap'ren varen (Onbekend)

Kant 2

Seigneur, bénissez  (Fr. Cockenpot)

Ego sum pauper (Onbekend)

Komt nu met zang (C. Bresgen)

Daar was laatst een meisje loos (Onbekend)

Blijf bij ons, Heer (A. Thate)

Hoor je het zingen (Onbekend)

Dort niedn in jenem Holze (Onbekend)

Die goeie, oue tyd (Onbekend)

Taptoe (Onbekend)

De volk'ren der aarde (C. Boeke)