Het begin

De eerste oliebollenactie werd door de Dorus Rijkers gehouden op 28 november 1967. De opbrengst was behoorlijk en de Dorus Rijkers wilden dit zelf gebruiken om uiteindelijk een boot van te kopen. Dat leverde een probleem op, want de financiën waren ondergebracht in een gezamenlijke stichting, dus de troepen mochten geen eigen geld en bezittingen hebben. Dit werd de organiserende stuurman Feite Pijttersen meegedeeld, al vonden de bestuursleden onderling wel dat de stuurman een beetje gelijk had. Ze hadden het tenslotte zelf verdiend.

"Om half 3 moesten we ons verzamelen bij het troepenhuis. We zouden vandaag een oliebollenactie gaan houden. Iedere bak kreeg een eigen wijk aangewezen, waar ze de oliebollen moesten gaan verkopen. Ze werden op het troepenhuis en bij de moeder van de bootsman thuis gebakken. De zakjes gingen vlot van de hand. Nadat we van een uur of 3 tot een uur of 7 Katwijk hadden doorkruist was alles ook op. De opbrengst was f 300,- daar ging de olie en de bloem nog van af. We kregen ieder nog f 15 in de bakskas. Om 8 uur gingen we voldaan naar huis terug." (logboek Sperwers, Wim Ploeg)


Het volgende jaar kon er een grote bak gehuurd worden en werd de actie door alle groepen gehouden in het troephuis. Op 13 december 1968 werd er ongeveer f 900 verdiend.

"Nadat de mensen opgepept waren door nogal emotionele stukken over buitenboordmotoren e.d. in de plaatselijke dagbladen werden de Sperwercolporteurs om 9.30 voorzien van zakken oliebollen (prijs 5 à f 1) en vertrokken wij naar Valkenburg. De eerste oliebollen werden verkocht. Enkele meningen van inwoners: Daar komen de gele oliebollen aan: dat sloeg op de regenkleding. Alle oliebollen zijn verkocht. Valkenburg wordt verzadigd." (logboek Sperwers, Krijn van Rijn)19/20 december 1969 (Troepslogboek Juliana, John Basters. foto's Dik Parlevliet 1973)

De gezamenlijke troepen hadden in december 1968 een geslaagde oliebollenactie gehouden met een opbrengst van circa f 900.-. Ook nu was daar de tijd weer voor gekomen. Op de vrijdagavond werd de bakpan, twee meter bij één, opgesteld in ons troephuis. In de uren tussen acht en tien werd nog even geschaatst op de ondergespoten tennisbaan. Na 22.00 uur gingen Mart Parlevliet, Bram Kruyt en ondergetekende naar het troephuis. Daar kwamen ook Arie Houwaard, Dick Kruyt, Kees van der Bent, Henk van der Does, Wim Klok en Arend Hoek, een stuurman van de Dorus Rijkerstroep. Tot circa 1.30 in de nacht werd er gekaart. Tijdens het klaarmaken van de nacht kregen we nog bezoek van een bewoner van één van de woonboten bij ons troephuis, die whisky als slaapmutsje kwam brengen. Buiten vroor het circa vijf graden en stond er een forse wind.
Om vijf uur was het alweer werken geblazen. Eerst werd de bak met olie gevuld en op temperatuur gebracht. Ondertussen werd er een teil met beslag klaargemaakt. Circa 7.30 kwamen de eerste ouders en werd begonnen met het bakken. De verkenners waren in kleine groepjes verdeeld en gingen met een auto mee, de bollen verkopen. In de ochtenduren liep dat niet zo best, waardoor besloten werd tijdens de middag maar niet door te bakken Achteraf bleek dat toch fout te zijn, want in de middaguren was de verkoop niet bij te bakken. Er was gerekend op een verkoop van circa 8000 oliebollen, die we ook kwijtraakten. Na 18.00 was het bekeken en kon iedereen onder de douche kruipen of in bad gaan om de olielucht kwijt te raken.

DAT Arie Houwaart niet ziek geworden is van het oliebollen eten aan de inpaktafel is ons een raadsel.
DAT Feite Pyttersen (Dorus Rijkers) niet naar de olie stonk en geen vuile handen had is ons geen raadsel.
DAT de verkoop van de bollen s'middags zo goed ging was een zegen.
DAT deze bakpartijen in ons troepslokaal gehouden worden is voor de vloer geen zegen.
DAT het ondanks de lucht, de lange dag, de korte nacht ervoor een zeer genoeglijke dag geworden is.
 
19 december 1970 (Troepslogboek Juliana, John Basters, een gedeelte)

. . . .
Zo begon de slijtageslag tegen de bezwangerde lucht, de klok en de koopwoede van het publiek. En ja hoor, het liep als een trein. Er was geen bijhouden aan! De verkoop liep enorm, er werd zelf geknokt om de laatste zakjes, die groepjes verkochten. In rijen stonden de transporteurs, ouders met auto's, te wachten op hun bestellingen.
. . . .
Hulde aan de dames, zoals Mevrouw Hoek, moeder van Arend Hoek, de stuurman van de Dorus Rijkers; Mevrouw Pyttersen, moeder van Feite, schipper Dorus; Anneke van Rijn, de verloofde van Mart Parlevliet; het zusje van Sjaak van Rijn; Mevrouw Schaap, moeder van de tweeling; Mevrouw van Beelen, moeder van Piet van Beelen. Zij werkten boven de kokende olie, uitsluitend op een kop koffie en een kop soep. Dan verder ook dank aan de chauffeurs, zoals Smit, Parlevliet, de Best enz. En ook niet te vergeten Spierenburg, onder meer als klopper van het beslag.
[en natuurlijk de schrijver John Basters, als traditionele beslagmaker]

Enkele cijfers van 1970:
1 teil beslag = 1 zak meel, 1/3 pak gist, 3 liter melk, 1? liter water, 1 lepel zout, 1 pak krenten, 1 pak rozijnen, een handje sukade. 1 uur rijzen.
1 teil geeft een opbrengst van 300 oliebollen.
In één uur werden vier teilen verwerkt.
Totaal meer dan 8000 bollen, Prijs: 5 bollen voor f 1,-. Winst f 1050 (circa 60%)
 


Den Dulk

In de zeventiger jaren gebeurde alles in het troepshuis: Bakken (Abel Tasman), verspreiding (Dorus Rijkers) en 's nachts slapen (Juliana). Het verspreidingspunt is wel eens naar het dorp verhuist (garage van Mart Parlevliet). Begin jaren tachtig werd het lastig om de bak te huren, terwijl er tijdens de bouw van het nieuwe troephuis geen goede ruimte meer was. Toen kreeg men de gelegenheid om bij bakkerij Den Dulk te gaan bakken, de vader van Teun den Dulk (Juliana).
 


December 2004 (foto's uit film 2003)
 


 

Eind negentiger jaren keerde men weer terug naar het nieuwe troephuis. Tegenwoordig wordt er gebakken in de botenloods, de verspreiding gaat vanuit de Abel Tasman terwijl er een "kantine" is bij de Bestevaer. Het geld wordt door een groepje oude getrouwen geteld in het leidershok van de Abel Tasman. Aan het eind krijgen de leiders en andere medewerkers een maaltijd die door (oud-Juliana) slager Jan Hoek bereid is.

Cijfers 2004: 

Bakrooster ploegen:
  Donderdag 10.00 - 14.00
  Donderdag 14.00 - 20.00
  Donderdag 20.00 - 2.00
  Vrijdag 10.00 - 13.00
  Vrijdag 13.00 - 19.00
  Vrijdag 19.00 - 1.00
  Zaterdag 1.00 - 7.00
  Zaterdag 7.00 - opruimen

totaal 32.000 bollen
  40% zonder, 60% met krenten.
  160 deegjes
prijs: 5 bollen voor € 1,70
   3 zakjes: € 5,-

Winst € 5700 (72%)