" Om half acht opent Schipper Van der Maaden in hoogst eigen persoon de groepsraad, waarmee hij de eindjes aaneenknoopt van het touw dat Mei '43 door de S.D. verbroken werd. Wij beginnen met het herdenken van het overlijden van de V.T. Nic. Huysman."
Zo begint op de 20 juni 1945 de eerste volledige leidingsvergadering na de oorlog. De notulen van deze groepsraad geven een kijk op het zeeverkennersleven in de opbouwjaren na de oorlog. Het zijn bijzondere notulen door de ironisch-humoristische stijl van de verschillende notulisten. De notulen zijn daarmee niet alleen historisch interessant, maar ook een plezier om te lezen. Omdat humor een zekere eerlijkheid vereist en kritiek daar handig in is te verpakken, geeft het voor de goede lezer een aardig inzicht in hoe alles liep.
Het is verbazend dat deze vorm van soms stekelige notuleren niet alleen geaccepteerd werd, maar zelfs op prijs gesteld, zodat in de volgende notulen kon staan: "Eerst geeft Schipper van der Maaden een lachnummertje weg in de vorm van wat notulen" (sept. 1948) of de notulen werden door muziekleraar Schipper Haasnoot voorgezongen. Dit betekent dat ondanks de verhitte discussies de stemming goed moet zijn geweest. Het zijn de vergaderingen bij de leiders thuis van mensen die elkaar goed kenden, bijna vrienden, die samen iets aan het opbouwen waren. Schippers die daarna nog tientallen jaren bij elkaar op hun verjaardag kwamen.
Een apart gezelschap.

Een deel is gebruikt voor verhalen elders. Hierbij nog een selectie ter lering en vermaak.
 
 

 

Nadat de kat van schipper Vink van zijn stoel gejaagd was (zijn poes mocht blijven zitten) opende A.D.C. v/d Maaden de vergadering zonder hamer en zonder openingswoord, zocht enkele ogenblikken naar zijn rechterhand - "een" secretaris (blijkbaar een "variabele grootheid") -, bombardeerde toen ondergetekende, die voor 't eerst als aspirant A.V.L. een dergelijke vergadering van linkse personen bijwoonde tot deze functie, en kondigde daarna een agenda van circa 25 punten aan. Een padvinder glimlacht en fluit onder álle moeilijkheden.   (3-46)

Schipper Haasnoot leest dan op muzikale wijze de notulen der vorige vergadering voor. (11-47)

Schipper van der Maaden kan meedelen dat er momenteel weer een slordige f 850 in kas is. De meeste winst bracht echter deze zomer de verkoop van de reproducties van stuurman De Geus. Prompt volgt dan ook bijval aan het adres van laatstgenoemde. (9-47).

Na de opening en het lezen van de notulen ..  meldde de voorzitter Schipper Ravensbergen, dat er nog maar f 128 in kas was, hetgeen door sommigen niet onveranderd goedgekeurd werd. Volgens ondergetekende is het echter een teken van leven, als iemand uitgeeft: "Nur der tod is umsonst" zei een of andere goeie mof van vòòr Hitler! (2-48)
 


 
 

De heer Van der Maaden deelt ons mede dat de proeven om op het terrein en in de bunkers te kamperen als tamelijk mislukt kunnen worden beschouwd. Hij merkt hierbij speciaal op, dat de dames slechte kampeerleidsters zijn en zint op een mogelijkheid hierin verandering te brengen.  (9-46)

Jan Vink zat voor en opende vanuit zijn diepe divanzetel de vergadering met de mededeling, dat de Julianahorde en de Dorus Rijkershorde in Wassenaar wilden kamperen, waarna Ans Voortman er namens de afwezige An Parlevliet aan toevoegde, dat deze òòk met haar horde naar dezelfde plaats wilde.
Dat deze Katwijkse horden daar niet als wijlen de Hunnen van koning Atilla zullen huishouden, maar dat zij onze gemeente op waardige wijze zullen vertegenwoordigen is ons aller wens en bede.
Wat het kamperen der Verkenners betreft ...  zullen we het aanbod van Ootmarsum aannemen, dat zeker acceptabel is. "Ootmarsum, de Filistijnen over ze". (4-47)

Jan zegt: Peccavë. Niemand weet wat het betekend, maar gelukkig verteld hij het erbij: Ik heb gezondigd. Dat wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. (11-48)

Het boekje "Koken voor verkenners" blijkt bij Frans te zitten Zijn moeder gebruikt het als kookboek. (5-46)

Na dit besluit moet een pauze volgen, om alles eens even te laten bezinken, welke psychische geestelijke acte op volkomen harmonische wijze zijn pendant verkrijgt op physisch terrein in de vorm van een heerlijke beker chocola met koek. (4-47)
 
 

 
 

Wie wil er, vraagt Huib dan, 199 Enka kunstzijde-spoelen, die hij cadeau gekregen heeft, gebruiken als speelmateriaal voor de welpen of om een model te pionieren voor de tentoonstelling bij de rondleidingen.(4-47)

Er is latrinedoek, maar nu moet hij nog gemaakt worden. Ans Voortman zal garen geven en Stuurman Haasnoot zal vragen of z'n zuster dit werkje wil opknappen. (7-47)

Akela de Jong protesteert dan tegen de leeftijdsstelling van de sportwedstrijden. Akela Voortman had namelijk de beste en oudste jongens aan alle nummers mee laten doen, waardoor de beker werd binnengehaald.(11-47)

Nu wordt een hele waslijst van dingen besproken die uitgeleend zijn en niet meer teruggekomen. Het schijnt, dat sommigen de broederschap in de Padvinderij zòver drijven, dat ze willen leven in gemeenschap van goederen, van ànderen. (2-48)

De reddingslijn wordt definitief afgeschreven: pas dus op van de zomer als je gaat zwemmen met de troep. (2-48)

... waarna de voorzitter een "nabetrachting" begint te houden. Hij meent namelijk te moeten vinden dat we tevreden mogen zijn over de gehouden zomerkampen. Hierna volgde enig gezoem en gegons der aanwezigen. Schipper vertelt dan over de ligging van 2 kampterreinen bij Frijns-Oosterberg te Epen en Zuid-Limburg en Schipper Parlevliet heeft Giethoorn-illusies. (9-47)

Ondertussen doet Jeanne de ronde met thee en borstplaat om onze geschroeide kelen te laven. (10-46)
 
 

 
 

Verder zij genotuleerd en bewaard voor 't nageslacht dat A.D.C. Van der Maaden van mening was, dat "we toch maar een knap stelletje Akeela's hadden"; de vergadering kon zich met deze zienswijze verenigen. (6-49)

Ondertussen zitten de Akela's op hete kolen. En dan komt de aap uit de mouw: ook bij de welpen is een klein overschot, maar zij hebben het thuis laten liggen! Dit dreigt tot een casus belli te worden om sancties te gaan toepassen, maar zoals gewoonlijk weten de dames met een honingzoete glimlach en een smachtende blik de situatie voor zich te redden, zodat we het maar weer eens met hen zullen proberen zonder sancties.(9-48)

Over het verloop en de indrukken van het gehouden zomerkamp wordt thans nog een en ander nabetracht. Aanvankelijk lijkt alles 100% te zijn geweest ... Nu komt Huib weer aan het woord, En, zoals vanouds, begint hij weer te knetteren over de afwerking. Materiaal ligt nog her en der verspreid, tenten moeten weggehaald worden, contrôle moet uitgeoefend worden op de bewaring van het materiaal. Diep getroffen hoort de vergadering deze donderbui aan, gedwee knikken de hoofden op en neer, maar als geen blikseminslag volgt, wordt de les als wijlen Noachs redevoering, voor kennisgeving aangenomen, na gelukkig althans afgesproken te hebben, dat aan het einde van de week alles op de juiste plaats zal getransporteerd worden. En met deze invalide mus is Huib allang weer blij. (9-48)

Het kamp bracht f 100 in het laatje
Dit feestelijk grote terts praeludium bleek echter de inleiding tot een sombere "auto"-fuga, waarbij het thematisch materiaal voor de afzonderlijke stemmen gevormd bleek uit:
a  nonchalance van Snijders
b  te weinig zakelijkheid bij de leiders
c  een "MAC" in plaats van een "Citroen" ofwel 1 op 1,5 in plaats van 1 op 4
d  een aangevaren schipbrug bij Deventer
In meer gewone termen:
a  Snijders wilde geen bedrag noemen voor het vervoer van onze kampen deze zomer
b  Wij baseerden de kosten naar gegevens van verleden jaar op f 300
c  Door onze grote kampen moest Snijders de "MAC" nemen
d  mocht niet daarmee op de aangevaren Schipbrug en moest daarom 100 km omrijden en moest daarom f 500 hebben.
De fuga besloot daarom met de opdracht aan Schipper van der Maaden f 200.- uit de centrale kas te halen om het tekort van ons zomerkamp te dekken. (9-47)
 
 

 
 

De Hoofdverkenner staat op komen. Laat 'm maar komen! Een programma is in een ommezien gereed. Bij de vlaggemast zal zijn komst met geloei van een yell aangekondigd worden. In de ontvangstkamer hopen we hem daarna weer te overtuigen van het ongevaarlijke van zijn expeditie. Dan zal een tocht door de bunkers volgen. Bij troep 1 zal hij volgestopt worden met gebakken haring. Troep 2 hoopt zijn slokdarm af te sluiten met goed passende pannekoeken. Troep 3 weet nog niet wat te doen, aangezien de hoofdverkenner waarschijnlijk al vol zal zijn. Troep 4 zal hem per semafoon duidelijk maken, dat zijn verblijf aangenaam is geweest en hij dus weer op kan hoepelen. (9-48)

Volgend punt: een bloemenhulde voor de jubilerende heer de Geus + echtgenote (hij is n.l. 25 jaar getrouwd, waardoor wij onze ijverige stuurman de Geus hebben verkregen).

De aankoop van 5 waterkoeien wordt goedgekeurd. Alleen Akela de Jong is bang, dat ze de kranen aan de uier niet open kan krijgen. Op de Nationale Koempoelan heeft zij n.l. een half uur aan het knopje zitten draaien en toen was ie nog niet open. We zullen voor haar gemak bij haar koe een gebruiksaanwijzing hangen, zodat een druk op de knop ook voor haar het zo begeerlijke nat uit de tuit zal doen vloeien. (9-48)

Er schijnt afgelopen zomer ingebroken te zijn in de botenverblijven. Er moet een zeer heel groot slot op, zodat wel de deur, maar niet het slot kan breken. (9-47)

Leen Haasnoot wil trachten eens per maand met pioniersters & grotere verkenners te volksdansen. Vooral de Akeela's zijn enthousiast. Ans deint al met haar dijen en Betty, die afscheid komt nemen, krijgt haast spijt dat ze ons verlaten gaat. Zij wiegt haar welige heupen bij 't idee van Leen. Ciska & Leun blijven ogenschijnlijk rustiger onder dit voorstel, maar dat is tenslotte een kwestie van zelfbeheersing. Deze meisjes allen te zamen zullen moeten gaan begrijpen dat het gezond erotische element dat in de volksdans schuilt niet valt te vergelijken met de decadente erotiek van de samba.  (9-49)
 
 

 
 

Rest nog te vermelden dat . . .  ene dat Pluim de ganse avond tranen wegpinkte vanwege zijn verdwenen hondje. Neptunus moge hem in de armen van een zee-meerminnetje troosten over dit wel smartelijk verlies. (9-49)

Verscheidene schippers (getrouwde) zullen zachtjes thuis moeten komen om een nachtelijk huwelijksdrama te voorkomen. 't is namelijk al tien voor twaalf als de deuren achter de vertrekkende vergadering gesloten worden. (3-47)

Rest nog mede te delen, dat Gerrit de hele avond aan de voeten van An Parlevliet & Leun Bent heeft gezeten, die hem beurtelings de haren over z'n gezicht deden wuiven. Dat de ui niet traande verwonderde ons zeer. (5-46)
 

Ruim elf uur was de vergadering afgelopen,
Voor enkele kwam toen de gelegenheid een glas te drinken,
Voor velen het ogenblik om een plas te doen.
Voor allen het moment om deze zaak, zoals ze nu was, te laten rusten in de komende nacht. (9-49)