1951, Logboek Wulpen
"In de bunker teruggekomen. zaten we al gauw om de versierde tafels en de gloeiend staande kachel te luisteren naar verhalen van schipper en stuurman. De schipper opende met gebed. We zongen enkele kerstliederen met (mond)kerkorgelbegeleiding. De schipper las het kerstevangelie en een paar dito gedichtjes. KvB vertelde een kerstverhaal. Tussen de bedrijven door zongen we en dronken we chocolademelk versierd met kerstkransjes. Om half elf sloot de schipper met dankgebed waarna we de vlag streken en het restje chocola naar binnen werkte." (logboek Stormvogels 1950, Logboek Juliana 1952)
" 's Avonds half acht openen we met onze kerstavond. Het is een wonderlijke gewaarwording al deze rumoerige knapen te zien staren in het kaarslicht, luisterend naar de boodschap van het Grote Licht. We drinken wat chocolademelk en luisteren ook nog naar een spannend verhaal van de zee." (Logboek Dorus Rijkers, 1951)