Kampregels
 
1974, Dorus Rijkers 2003, Juliana en Abel Tasman
Tussen 23.00 en 7.00 uur is er absolute rust op het kamp
Er mag per bak één radio meegenomen worden, die mits niet te hard (alleen hoorbaar in de directe omgeving van de tent van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds) kan aanstaan. De overige tijd dus niet en ook niet tijdens water- of landspelen, het openen en inspecties (het meenemen blijft voor eigen risico). Radio's niet te hard. Neem dus alleen zachte radio's mee.
Dure spullen neem je mee op eigen risico.
Er wordt alleen onder toezicht van iemand van de leiding gezwommen en dan alleen op een door hem aan te wijzen plaats en wanneer je geen open wondjes hebt. Verder mag er nergens gezwommen worden. Er wordt niet "geplompt" i.v.m. infectiegevaar en het drogen der kleren. Er wordt niet zonder de toestemming van de leiding gezwommen; omdat je nooit weet wat er op de bodem ligt en hoe diep het water is wordt er niet gedoken en altijd schoenen aan.
Zwemvesten gaan altijd mee aan boord.
Niemand gaat zonder toestemming van de leiding passagieren, zeilen, roeien of wrikken. De bootsman komt melden waar en wanner hij gaat zeilen en met wie en houdt zich strikt aan de afgesproken tijd. Roeien en wrikken in de onmiddellijke nabijheid van het kampeerterrein kan door baksleden alleen met toestemming van de bootsman gedaan worden (denk bij bovenstaande altijd aan de veiligheid, voldoende riemen, dollen, een anker en aan andere schepen e.d., neem voldoende jongens mee: 2 á 3 die redelijk kunnen zeilen) Ga niet van het kampterrein zonder medeweten van de leiding. Als je wilt wrikken vraag dan eerst toestemming en blijf in de buurt van het kampterrein.
Er wordt in het kamp en daarbuiten of tijdens de trektocht niet gerookt of gedronken. Door zeeverkenners wordt er niet gerookt of alcoholische dranken gedronken.
Kom voor EHBO direct naar de leiding. Zeg het direct wanneer er moeilijkheden zijn. MATIG taalgebruik Schade en ongevallen worden direct gemeld bij de leiding.
Niet graven en geen oven vuur op het terrein; dit geldt niet voor het afgietputje.
Draag altijd schoenen op het kampeerterrein, je weet nooit wat er ligt.
Je houdt kook- en slaapgelegenheid gescheiden. Geen etensresten in het water of op het terrein gooien, maar in de per bak uitgedeelde vuilniszakken. Eventueel afgieten van groenten en aardappels en het legen van afwasteiltjes altijd aan de waterkant. Lege flessen en potjes inleveren. Ruim gemorst eten direct op, tenzij je van ratten en kraaien houdt.
Elke bak heeft een eigen baksterrein, blijf daar zoveel mogelijk op, kom niet op het terrein van andere troepen. HOUDT HET TERREIN SCHOON
Tijdens de trektocht en het kamp was je je iedere dag op een door de leiding vastgestelde plaats aan de waterkant met DRINKwater en in de meegenomen teiltjes Wees zuinig met water: Gebruik bij het wassen een teiltje en bij het tanden posten een mokje.
Iedereen heeft een volledig uniform (inclusief korte broek, tok en frok) bij zich en aan bij inspectie, openen en tijdens het zeilen en overal waar de leiding het vraagt. Nergens wordt een ander hoofddeksel gedragen dan een tok en er worden geen frokjes met reclameopdruk gedragen.
Niemand neemt een eigen tent mee. Iedereen zorgt dat hij de op het  uitgereikte stencil vermelde uitrusting bij zich heeft.
Tuig je boot iedere dag af, controleer of alle materialen nog aanwezig zijn en berg de zeilen in de fouragetent op. Kom voor EHBO direct naar de leiding. Zeg het direct wanneer er moeilijkheden zijn. MATIG taalgebruik
Mobiele telefoons mogen niet meegenomen worden

Tijdens een buikloop-epidemie waren er aanvullende regels (Dorus Rijkerstroep, 1977?):

1   Was je elke ochtend goed met zeep en drinkwater.
2   Was na het WC-bezoek de handen met zeep.
3   Was voor het eten de handen met zeep, ook de kok!
4   Eet van borden, niet van de tafel.
5   Was steeds af met heet water.
6   Zorg dat de keuken schoon en droog blijft.
7   Hou de nagels kort en schoon.
8   Kleed je goed in warme en droge kleren, hang de natte te drogen.
9   Ga niet op de bril zitten en hou het schoon.
10  Drink en snoep niet teveel, wees rein met eten.
Verboden eten: Alle vettig eten, appelmoes en cola.
Aanbevolen: droog bruin brood, thee en kaak.Dienstbak
 
1972, Dorus Rijkers 2003, Juliana en Abel Tasman
- Zorgen dat er 's morgens voldoende water is om te wassen.
- De latrine legen en de latrinetent schoon en netjes houden.
- De troep opstellen en na het inspecteren het vlag hijsen verzorgen.
- Om 8 uur 's avonds de vlag neerhalen (één fluitsignaal geven)
- Het algemene terrein rond de vlaggenmast en rond de latrine en de hele squad schoonhouden,
- En al die opdrachten uitvoeren die ter plaatse door de leiding gegeven worden (1 fluitsignaal)
- Verzamelen, inladen, vullen en uitladen van de jerrycans met water. Tevens tijdig aangeven wanneer het water dreigt op te raken.
- Het schoonhouden van de Hudo!!!!!!!!!!!!!!!
- Verzorgen van de opening.
- Schoonhouden van het terrein.
- Zorgen voor een afgietputje, en het schoonhouden hiervan. Als het afgietputje vol is, moet hij weer volgegooid worden en er moet een nieuw putje gegraven worden.
- Afvoeren van de vuilniszakken naar een door de leiding bepaalde plaats.


Fluiten (door de leiding)

1x   Bootsman van de dienstbak
2x   Alle bootslieden
3x   Fourageren, twee man per bak
 


Dagindeling
 
1946,  Bestevaer 1971,  Dorus Rijkers 2004,  gemiddelde van Dorus Rijkers, Abel Tasman, Bestevaer (3 schippers)
7.00 Opstaan, zwemmen, gymnastiek 7.00 Overal, wassen, kleden, eten 7.30-8.00 Opstaan
7.45 Thee, pap, wassen, kleden, tenten luchten
8.30 Ontbijt 8.30 Ontbijt
9.30 Inspectie, vlag en wet 8.45 Inspectie 10.00 Inspectie
9.15 Openen 10.30 Openen
10.15 Instructie 9.30 Ochtendprogramma
11.30 Koken en fourageren 12.00 Warme maaltijd 13.00 Middageten
13.00 Eten, afwassen
14.00 Rust
15.00 Middagprogramma 14.00 Middagprogramma 14.00 Middagprogramma
18.00 Eten 17.30 Broodmaaltijd 17.30 Avondeten
19.00 Keukens en tenten opruimen
19.30 Vrij
20.30 Vlag strijken, avondprogramma 19.00 Avondprogramma 19.30 Avondprogramma
21.30 Korte scheepsraad
22.30 Dagsluiting 22.00 Rust  23.00 Rust

De wachten zijn dus met de zomertijd een uur opgeschoven. Opvallend is de uur verplichte rust, zoals tegenwoordig bij de welpen nog gebruikelijk is.